PředmětyPředměty(verze: 901)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Filozofie matematiky I - MBCPLUS020
Anglický název: hilosophy of Mathematics
Český název: Filozofie matematiky I
Zajišťuje: Centrum dalšího vzdělávání (31-643)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2021
Semestr: zimní
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/0 Jiné [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Vysvětlení: Tento předmět je určen pouze pro zájmový kurz CŽV -Bakalář Plus.Studentům kreditního studia nebude závazně zapsán.
Garant: RNDr. Pavel Klavík, Ph.D.
Cíl předmětu
Poslední úprava: Kamila Řehořová (20.05.2015)

Cílem předmětu je umožnit posluchačům seznámit se s řadou partií matematiky, které již nejsou obsaženy v základním kurzu a jejichž znalost usnadní pochopení pokročilejších aplikací matematiky v přednáškách z fyziky i chemie.

Literatura
Poslední úprava: Kamila Řehořová (20.05.2015)

Základní literatura:

L.Hradilek, E.Stehlík: Matematika pro geology II. SNTL, Praha 1991.

A.Kufner, J.Kadlec: Fourierovy řady. Academia, Praha 1969.

A.Kufner: Geometrie Hilbertova prostoru. STNL, Praha 1973.

M.Klazar: Učební text k Matematické analýze II v LS 2006/7, web KAM MFF UK

M.Klazar: Učební text k Matematické analýze III v ZS 2007/8, web KAM MFF UK

J.Kopáček: Matematická analýza nejen pro fyziky II, III. Matfyzpress, Praha 2007, 2002.

J.Kopáček: Integrály. Matfyzpress, Praha 2004.

A.Pultr: Skripta z matematické analýzy I. , web KAM MFF UK

J.Štěpánek: Matematika pro přírodovědce II. Funkce více proměnných.Univerzita Karlova, Praha 1990.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Kamila Řehořová (20.05.2015)

Kurz bude zakončen zkouškou, která bude mít písemnou i ústní část. Písemná část zkoušky bude obsahovat příklady na vyšetřování a užití funkčních řad, příklady z diferenciálního počtu vektorových funkcí a výpočet a užití plošných integrálů. V ústní části budou otázky z teorie metrických prostorů a Lebesgueova integrálu.

Vstupní požadavky
Poslední úprava: Kamila Řehořová (20.05.2015)

Úspěšné absolvování některé za základních přednášek A2 nebo B3 a zájem o další rozšíření matematických znalostí.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK