PředmětyPředměty(verze: 825)
Předmět, akademický rok 2013/2014
   Přihlásit přes CAS
Historická sociologie politiky, nacionalismu a občanské společnosti - YMH206
Anglický název: Historical Sociology of Politics, Nationalism and Civil Society
Zajišťuje: Pracoviště Historické sociologie (24-HS)
Fakulta: Fakulta humanitních studií
Platnost: od 2010 do 2018
Semestr: oba
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 0/0 SZ [hodiny/týden]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Mgr. Nicolas Maslowski, DEA, Ph.D.
Prerekvizity : YMH030, YMH031, YMH032
Je neslučitelnost pro: YMH205, YMH204
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Barbora Pincová (20.06.2012)

Jedná se o povinně volitelnou dílčí část Státní závěrečné zkoušky. Tato zkouška je určena pro studenty, kteří v rámci studia absolvovali předměty volitelného bloku "Historická sociologie politiky, nacionalismu a občanské společnosti." Testuje znalosti a dovednosti získané v průběhu těchto kurzů.
Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Barbora Pincová (26.03.2012)

Otázky ke státní závěrečné zkoušce z volitelného bloku Historická sociologie politiky, nacionalismu a občanské společnosti:


1. Popište teoretický základ neorealistických analýz mezinárodních vztahů (K. Waltz…).

 

2. Vysvětlete, na čem je založena konstruktivistická analýza mezinárodních vztahů (A. Wendt…).

 

3. Jaké byly podle Buzana a Littlea mezinárodní systémy v průběhu světových dějin.

 

4. Popište aktéry a charakteristiky mezinárodních vztahů v různých světových systémech.

 

5. Úloha velmocí pro definování svétového systému. Jak definovat "velmoc" v historickém vývoji?

 

6. Faktory aktivismu občanské společnosti.

 

7. Představte a vysvětlete základy Touraineovy teorie sociálních hnutí.

 

8. Vznik moderních států v Evropě, v jakých obdobích vznikly (I. Wallerstein…).

 

9. Koncepce občanské společnosti (Tocqueville…).

 

10. Představte vybranou sociologickou teorii konfliktu (např. Dahrendorf, Coser, Mills).

 

 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK