PředmětyPředměty(verze: 825)
Předmět, akademický rok 2013/2014
   Přihlásit přes CAS
Kulturní dějiny a sociologie volného času - YMH205
Anglický název: Cultural History and the Sociology of Leisure Time
Zajišťuje: Pracoviště Historické sociologie (24-HS)
Fakulta: Fakulta humanitních studií
Platnost: od 2013 do 2018
Semestr: oba
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 0/0 SZ [hodiny/týden]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: doc. PhDr. Bohuslav Šalanda, CSc.
Neslučitelnost : YMH206
Prerekvizity : YMH027, YMH028, YMH029
Je neslučitelnost pro: YMH204
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Kateřina Soukalová, Ph.D. (23.09.2015)

Jedná se o povinně volitelnou dílčí část Státní závěrečné zkoušky. Tato zkouška je určena pro studenty, kteří v rámci studia absolvovali předměty volitelného bloku "Kulturní dějiny a sociologie volného času". Testuje znalosti a dovednosti získané v průběhu těchto kurzů.
Sylabus
Poslední úprava: PhDr. Štěpánka Lehmann, Ph.D. (24.02.2011)

Otázky ke státní závěrečné zkoušce z volitelného bloku Kulturní dějiny a sociologie volného času:

 

1/ Teoretické a metodologické přístupy ke zkoumání každodennosti v perspektivě historických sociálních věd.

 

2/ Předmoderní, moderní a postmoderní každodennost.

 

3/ Historická sociologie volného času.

 

4/ Fenomén hry v perspektivě historických sociálních věd.

 

5/ Performance, dramaturgie a vizualita jako aspekty historického sociálně-vědního bádání.

 

6/ Rituály náboženské a každodenní.

 

7/ Studium svátku, slavnosti a karnevalu - kulturní konfigurace a sociální kontext.

 

8/ Teorie kultury v zorném poli  kulturních dějin, sociologie kultury, kulturálních studií a  sociokulturní antropologie.

 

9/ Diskuse o obsahovém vymezení pojmu kultura. Materiální a duchovní kultura.

 

10/ Aspekty masové kultury.

 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK