PředmětyPředměty(verze: 825)
Předmět, akademický rok 2013/2014
   Přihlásit přes CAS
Sociální struktura a dynamika - YMH204
Anglický název: Social Structure and Dynamics
Zajišťuje: Pracoviště Historické sociologie (24-HS)
Fakulta: Fakulta humanitních studií
Platnost: od 2013 do 2018
Semestr: oba
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 0/0 SZ [hodiny/týden]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: doc. PhDr. Jiří Šubrt, CSc.
Neslučitelnost : YMH205, YMH206
Prerekvizity : YMH024, YMH025, YMH026
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Barbora Pincová (20.06.2012)

Jedná se o povinně volitelnou dílčí část Státní závěrečné zkoušky. Tato zkouška je určena pro studenty, kteří v rámci studia absolvovali předměty volitelného bloku "Sociální struktura a dynamika". Testuje znalosti a dovednosti získané v průběhu těchto kurzů.
Sylabus
Poslední úprava: PhDr. Štěpánka Lehmann, Ph.D. (24.02.2011)

Státnicové otázky k volitelnému bloku Sociální struktura a dynamika:

 

1) Problém smyslu v chápající a interpretativní sociologii (Weber, Schütz, Blumer…)

 

2) Pojetí struktury ve strukturalismu, poststrukturalismu a  strukturalistickém konstruktivismu (Lévi-Strauss, Foucault, Bourdieu…)

 

3) Různá pojetí jednání a chování v soudobých sociologických teoriích (Homans, Coleman, Collins, Goffman…)

 

4) Konstruktivismus a pokusy o jeho překonání (Berger + Luckmann, Hacking, Latour…)

 

5) Koncepce sociálního systému ve strukturním funkcionalismu a v soudobé systémové teorii (Parsons, Luhmann…)

 

6) Individualismus versus holismus, problém jejich překonání (Elias, Giddens…)

 

7) Kritická a radikální teorie, sociologická intervence (frankfurtská škola, Mills, Touraine…)

 

8) Časoprostorové souřadnice sociálních jevů, sociologie času a časovost v sociologii (Sorokin, Braudel…)

 

9) Odlišné přístupy k teorii sociální změny (evolucionismus, konfliktualismus, cyklické teorie)

 

10)  Různá pojetí "revoluce" (sociální revoluce, revoluce shora, průmyslová revoluce, vědecká revoluce, transformace…)

 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK