PředmětyPředměty(verze: 825)
Předmět, akademický rok 2013/2014
   Přihlásit přes CAS
Zkouška z češtiny jako cizího jazyka – B2 - ACN500045
Anglický název: Czech as a foreign language – Exam – B2
Zajišťuje: Ústav jazyků a komunikace neslyšících (21-UJKN)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2013 do 2013
Semestr: oba
Body: 0
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: kombinovaná
Rozsah, examinace: 0/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (1)
letní:neurčen / neurčen (1)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
student může plnit i v dalších letech
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Mgr. Radka Zbořilová
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Štěpán Matějka (25.09.2015)

Zkouška je modifikovanou verzí zkoušky z češtiny jako cizího jazyka na úrovni B2 dle SERRJ - je určená pro neslyšící studenty napříč UK.
Cíl předmětu
Poslední úprava: Mgr. Radka Zbořilová (08.04.2015)

Cílem zkoušky je prověřit studentovy znalosti českého jazyka zkouškou na úrovni B2 dle SERRJ. Předmětem zkoušky je pouze psaná čeština. 

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. Andrea Hudáková, Ph.D. (21.03.2014)

Hodnocení zkoušky:

Pro úspěšné složení zkoušky je nutné dosáhnout nejméně 60 % bodů v každé z jednotlivých částí zkoušky (převod procent na známky viz níže). Výsledná známka z celé zkoušky je průměrem známek z jednotlivých částí zkoušky.

Převod procent na známky u jednotivých částí zkoušky:
100-85 % = výborně
84-70 % = velmi dobře
69-60 % = dobře
59-0 % = neuspěl

Literatura
Poslední úprava: Mgr. Štěpán Matějka (17.03.2014)

Doporučené materiály k přípravě:

ADAMOVIČOVÁ, A. - HRDLIČKA, M. Basic Czech III. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2010. ISBN 978-80-246-1796-1.

ADAMOVIČOVÁ, A. Nebojte se češtiny: konverzace pro středně pokročilé. 2. vyd. Praha: Karolinum, 2005. ISBN 978-80-246-1059-7.

BISCHOFOVÁ, J. - HASIL, J. - HRDLIČKA, M. - KRAMÁŘOVÁ, J. Čeština pro středně a více pokročilé. 3. vyd. Praha: Karolinum, 2012. ISBN 978-80-246-1793-0.

ČADSKÁ, M. - VLASÁKOVÁ, K. Certifikovaná zkouška z češtiny pro cizince CCE-B2 (cvičná sada). Praha: Karolinum, 2009. ISBN 978-80-246-1623-0.

KRAUS, J. Písemnosti v našem životě. 2. upr. vyd. Praha: Fortuna, 2005. ISBN 80-716-8920-3.

MACUROVÁ, A. - HUDÁKOVÁ, A. - OTHOVÁ, M. Rozumíme česky: učebnice pro neslyšící. 1. vyd. Praha: DIVUS, 2003. ISBN 80-867-9214-5.

NEKOVÁŘOVÁ, A. Čeština pro život: 15 moderních konverzačních témat. 1. vyd. Praha: Akropolis, 2006. ISBN 80-869-0323-0.

NEKOVÁŘOVÁ, A. Čeština pro život 2: 15 moderních konverzačních témat. 1. vyd. Praha: Akropolis, 2012. ISBN 978-80-87481-52-3.

Další obvyklé středoškolské a vysokoškolské učebnice češtiny, příručky, mluvnice, slovníky.

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Štěpán Matějka (17.03.2014)

Zkouška má tři části:

1. část - Test - 90 minut

  • četba s porozuměním (několik různě dlouhých textů, různé typy otázek ověřující porozumění textu, chápání a vyvozování souvislostí)
  • gramaticko-lexikální část (texty a otázky zaměřené na znalost gramatiky ČJ a na slovní zásobu)

2. část - Písemná práce - 75 minut

  • produkce vlastního textu na zvolené téma (výběr ze dvou zadání)

3. část - Konverzace prostřednictvím chatu - 20-30 minut

  • písemná konverzace navazující na obsah testu i písemné práce + konverzace na téma vztahující se ke studovanému oboru

Mezi jednotlivými částmi zkoušky má student nárok na přestávku.

V průběhu celé zkoušky je možné používat obvyklé slovníky a gramatické tabulky.

Vstupní požadavky
Poslední úprava: Mgr. Radka Zbořilová (08.04.2015)

Zkouška je určena pro neslyšící studenty napříč UK, pro něž je prvním jazykem český znakový jazyk. Přihlášení ke zkoušce prosíme předem konzultovat s Mgr. Zbořilovou.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK