PředmětyPředměty(verze: 867)
Předmět, akademický rok 2012/2013
  
Biologie buňky - praktická cvičení - MB150C28
Anglický název: Cell Biology - a prectical course
Zajišťuje: Katedra buněčné biologie (31-151)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2011 do 2013
Semestr: zimní
E-Kredity: 1
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 Z [dny/semestr]
Rozsah za akademický rok: 2 [dny]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Garant: prof. RNDr. Jan Černý, Ph.D.
Vyučující: prof. RNDr. Jan Černý, Ph.D.
doc. RNDr. Ing. Vladimír Krylov, Ph.D.
RNDr. Lenka Libusová, Ph.D.
RNDr. Nataša Šebková, Ph.D.
RNDr. Tereza Tlapáková, Ph.D.
Atributy: K bakal. zkoušce uč. biologie
Modul Buněčná a molekulární biologie
Korekvizity : MB150P31
Anotace
Poslední úprava: RNDr. Lenka Libusová, Ph.D. (12.10.2016)
Praktické cvičení seznamuje studenty s živočišnými buňkami, jejich stavbou, morfologií a uspořádáním do tkání. Zároveň upevňuje a dále rozvíjí návyky správné techniky práce se světelným mikroskopem.
Cvičení probíhá turnusově a má dvě půldenní části. Je vhodným doplňkem přednášek B150P31 a zejména B150P73.
Literatura
Poslední úprava: RNDr. Lenka Libusová, Ph.D. (12.10.2016)

Pro absolutorium tohoto praktického cvičení není vyžadována žádná literatura, protokoly jsou součástí pracovních stolů, na začátku praktického cvičení jsou pečlivě probrány všechny protokoly.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: RNDr. Lenka Libusová, Ph.D. (12.10.2016)

Pro udělení zápočtu je potřeba vypracovat protokoly, které jsou signovány a kontrolovány po ukončení každé části praktických cvičení. Je vyžadována stoprocentní docházka - pokud se student ze závažného důvodu nemůže některé ze čtyř částí zúčastnit, může si ji nahradit během náhradních termínu, které se konají zpravidla druhý týden letního semestru.

Sylabus
Poslední úprava: RNDr. Lenka Libusová, Ph.D. (12.10.2016)

První část : Morfologie jednotlivých buněk během buněčného cyklu a buněčné organely (jádro, polytenní chromozómy, Golgiho aparát, cytoskelet atd.). Druhá část: Typy tkání (epitely, pojiva, svalová a nervová tkáň). Demonstrace trvalých preparátů obarvených rozličnými histologickými barvicími technikami.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK