PředmětyPředměty(verze: 867)
Předmět, akademický rok 2012/2013
  
Fytopatologie - MB130P44
Anglický název: Phytopathology
Zajišťuje: Katedra experimentální biologie rostlin (31-130)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2012 do 2012
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Vysvětlení: Čas a místo konání přednášky bude upřesněno na semináři 2.10. 15 :00, V5 II.p
Další informace: http://kfrserver.natur.cuni.cz/studium/prednasky/fytopatol/index1_soubory/v3_slide0001.htm
Garant: doc. RNDr. Noemi Čeřovská, CSc.
Vyučující: doc. Ing. Lenka Burketová, CSc.
doc. RNDr. Noemi Čeřovská, CSc.
Anotace -
Poslední úprava: RNDr. Hana Konrádová, Ph.D. (15.03.2019)
Přednáška z rostlinné fytopatologie pro studenty, kteří absolvovali základní přednášky z rostlinné fyziologie. Zabývá se základními tématy fytopatologie, a to jak z hlediska patogena, tak z hlediska reakcí rostliny na patogena. Část přednášek je věnována rostlinné virologii.
Literatura
Poslední úprava: RNDr. Hana Konrádová, Ph.D. (15.03.2019)

Literatura:

G.N.Agrios: Plant Pathology, Academic Press New York, 1997

R.E.F. Matthews. Plant Virology, Academic Pressd,Inc., New York, 1991

C.J.van Oss, M.H.V. van Regenmortel (eds.): Immunochemistry, Marcel Dekker,Inc., New York, 1994

Buchanan, B.B., Gruissem, W., Jones, R.L.: Biochemistry and molecular biology of plants.-American Society of Plant Physiologists, Rockville, Maryland 2001

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: RNDr. Hana Konrádová, Ph.D. (15.03.2019)

ústní zkouška

Sylabus -
Poslední úprava: RNDr. Hana Konrádová, Ph.D. (15.03.2019)

Obecná fytopatologie:

1. Úvod do fytopatologie a vysvětlení základních pojmů

2. Parasitismus a vznik choroby; způsob napadení rostlin patogeny

3. Vliv patogenů na fyziologické funkce rostlin,

4. Vlastní obrana rostlin proti patogenům

5. Genetika chorob rostlin

6. Indukovaná rezistence

7. Vliv prostředí na rozvoj infekčních chorob rostlin

8. Epidemiologie a ochrana rostlin.

Rostlinná virologie :

1.Klasifikace rostlinných virů (struktura rostlinných virů)

2.Interakce virus-hostitelská rostlina

3.Replikace a exprese virového genomu

4. Příznaky nemoci a vliv na metabolismus

5.Přenos, pohyb a okruh hostitelů

6.Izolace a metody pro detekci a diagnostiku

7.Využití rostlinných virů pro účely biotechnologií

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK