PředmětyPředměty(verze: 901)
Předmět, akademický rok 2022/2023
  
Interpretations of Gödel incompleteness theorem - ALGV19006
Anglický název: Interpretations of Gödel incompleteness theorem
Zajišťuje: Katedra logiky (21-KLOG)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: oba
Body: 5
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Vysvětlení: The announcement in "Further information" updated Sep 7th, 2021
Další informace: https://www.dropbox.com/s/na4mexrkipexf79/IGTannouncement.pdf?dl=1
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: doc. RNDr. Vítězslav Švejdar, CSc.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace - angličtina
Poslední úprava: doc. RNDr. Vítězslav Švejdar, CSc. (07.09.2021)
After discussing technicalities of various proofs of Gödel's incompleteness theorems, a mathematician could be interested in the philosophical reflection of the matter. One of the ideas is to find out what respected philosophers write about incompleteness theorems and to confront the majority view that these theorems kill Hilbert's program with the opinion, probably also well justified, that it is not quite so. The course will be based on students' presentations.
Vstupní požadavky - angličtina
Poslední úprava: doc. RNDr. Vítězslav Švejdar, CSc. (15.09.2021)

Intended for students who at least roughly know what Gödel theorems are, and who are willing to study something from the literature listed in the announcement, and to present the contents for the other participant.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK