PředmětyPředměty(verze: 845)
Vyučované předměty, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
 
exportovat do excelu
seřadit sestupněseřadit vzestupněKódseřadit sestupněseřadit vzestupněNázevseřadit sestupněseřadit vzestupněSemestrRozsah, examinaceKatedraFakulta
detail NAFY031 Nové materiály a technologie letní letní s.:2/0 Zk [HT] 32-FUUK 11320
detail NAFY079 Principy a vlastnosti polovodičových součástek oba 2/0 Zk [HT] 32-FUUK 11320
detail NBCM001 Vybrané partie z biofyziky letní letní s.:2/0 Zk [HT] 32-FUUK 11320
detail NBCM004 Transformace a přenos energie v biosystémech zimní zimní s.:2/0 Zk [HT] 32-FUUK 11320
detail NBCM006 Seminář z biofyziky oba 0/2 Z [HT] 32-FUUK 11320
detail NBCM008 Molekulární a buněčná biologie pro biofyziky zimní zimní s.:3/0 Zk [HT] 32-FUUK 11320
detail NBCM009 Vybrané partie z biologie pro biofyziky zimní zimní s.:2/0 Zk [HT] 32-FUUK 11320
detail NBCM010 Bioorganická chemie zimní zimní s.:2/1 Z+Zk [HT] 32-FUUK 11320
detail NBCM011 Separační metody letní letní s.:0/2 Z [HT] 32-FUUK 11320
detail NBCM012 Biochemie letní letní s.:3/0 Zk [HT] 32-FUUK 11320
detail NBCM014 Struktura, dynamika a funkce biologických membrán zimní zimní s.:2/0 Zk [HT] 32-FUUK 11320
detail NBCM017 Vibrační spektroskopie v biofyzice letní letní s.:0/6 Z [HT] 32-FUUK 11320
detail NBCM018 Turnusová praktika z biochemie oba 0/2 Z [HT] 32-FUUK 11320
detail NBCM019 Aplikace laserů v lékařství zimní zimní s.:2/0 Zk [HT] 32-FUUK 11320
detail NBCM020 Laboratorní cvičení zimní zimní s.:0/6 Z [HT] 32-FUUK 11320
detail NBCM021 Biologie letní letní s.:3/0 Zk [HT] 32-FUUK 11320
detail NBCM022 Optika letní letní s.:2/0 Zk [HT] 32-FUUK 11320
detail NBCM023 Význam a funkce kovových iontů v biologických systémech zimní zimní s.:2/0 Zk [HT] 32-FUUK 11320
detail NBCM024 Biologie kvasinek letní letní s.:2/0 Zk [HT] 32-FUUK 11320
detail NBCM036 Stanovení a popis molekulových struktur zimní zimní s.:2/0 Zk [HT] 32-FUUK 11320
detail NBCM041 Základy teorie přenosu energie v molekulárních systémech I zimní zimní s.:2/0 Zk [HT] 32-FUUK 11320
detail NBCM067 Kvantová optika I zimní zimní s.:2/1 Z+Zk [HT] 32-FUUK 11320
detail NBCM093 Kvantová optika II letní letní s.:2/1 Z+Zk [HT] 32-FUUK 11320
detail NBCM094 Úvod do problémů současné biofyziky letní letní s.:0/2 Z [HT] 32-FUUK 11320
detail NBCM095 Praktikum z experimentálních metod biofyziky a chemické fyziky I zimní zimní s.:0/5 KZ [HT] 32-FUUK 11320
detail NBCM096 Elektronový transport v kvantových systémech letní letní s.:2/1 Z+Zk [HT] 32-FUUK 11320
detail NBCM097 Spektroskopie povrchem zesíleného Ramanova rozptylu letní letní s.:2/0 Zk [HT] 32-FUUK 11320
detail NBCM104 Práce v laboratoři letní letní s.:0/5 Z [HT] 32-FUUK 11320
detail NBCM112 Metody magnetické rezonance v biofyzice letní letní s.:3/0 Zk [HT] 32-FUUK 11320
detail NBCM113 Metody optické spektroskopie v biofyzice zimní zimní s.:4/0 Zk [HT] 32-FUUK 11320
detail NBCM114 Optická mikroskopie a vybrané biofyzikální zobrazovací techniky letní letní s.:2/0 Zk [HT] 32-FUUK 11320
detail NBCM135 Interakce biologických makromolekul zimní zimní s.:2/0 Zk [HT] 32-FUUK 11320
detail NBCM151 Seminář z biofyziky I zimní zimní s.:0/2 Z [HT] 32-FUUK 11320
detail NBCM152 Seminář z biofyziky II letní letní s.:0/2 Z [HT] 32-FUUK 11320
detail NBCM300 Seminář pro doktorandy - struktura a spektroskopie biomolekul oba 0/2 Z [HT] 32-FUUK 11320
detail NBCM301 Seminář pro doktorandy - aktuální problémy molekulární biologie oba 0/2 Z [HT] 32-FUUK 11320
detail NBCM302 Počítačové simulace biomakromolekul zimní zimní s.:1/1 Z+Zk [HT] 32-FUUK 11320
detail NBCM304 Molekulární mechanismy membránového transportu letní letní s.:2/0 Zk [HT] 32-FUUK 11320
detail NBCM305 Optické senzory zimní zimní s.:2/0 Zk [HT] 32-FUUK 11320
detail NBCM306 Jak psát a přednášet o vědě zimní zimní s.:2/0 Z [HT] 32-FUUK 11320
detail NBCM307 Astrobiologie zimní zimní s.:2/1 Zk [HT] 32-FUUK 11320
detail NBCM308 Úvod do studia struktury proteinů letní letní s.:2/0 Zk [HT] 32-FUUK 11320
detail NBCM309 Fyzikální základy optických senzorů letní letní s.:2/0 Zk [HT] 32-FUUK 11320
detail NBCM313 Moderní metody měření a analýzy dat v časově rozlišené fluorescenční spektroskopii zimní zimní s.:2/0 Zk [HT] 32-FUUK 11320
detail NBCM314 Praktický kurs fluorescenční spektroskopie: biofyzikální aplikace zimní zimní s.:0/2 KZ [HT] 32-FUUK 11320
detail NBCM316 Počítačové modelování biomolekul oba 1/2 Z+Zk [HT] 32-FUUK 11320
detail NBCM317 Pokročilá molekulární spektroskopie zimní zimní s.:1/1 Z+Zk [HT] 32-FUUK 11320
detail NBCM318 Vybrané kapitoly z biochemie zimní zimní s.:2/0 Zk [HT] 32-FUUK 11320
detail NBCM319 Aktuální problémy membránového transportu oba 0/1 Z [HT] 32-FUUK 11320
detail NBCM320 Základy buněčné biologie a biochemie pro fyziky zimní zimní s.:2/0 Zk [HT] 32-FUUK 11320
detail NBCM321 Základy počítačové fyziky I zimní zimní s.:2/2 KZ [HT] 32-FUUK 11320
detail NBCM322 Základy počítačové fyziky II letní letní s.:2/2 Zk [HT] 32-FUUK 11320
detail NBCM323 Seminář teorie otevřených kvantových systémů oba 0/1 Z [HT] 32-FUUK 11320
detail NBCM346 Molekulární dynamika: základy zimní zimní s.:2/1 Z+Zk [HT] 32-FUUK 11320
detail NBCM347 Molekulární dynamika: pokročilá témata letní letní s.:2/1 Z+Zk [HT] 32-FUUK 11320
detail NEVF067 Proseminář počítačové fyziky letní letní s.:0/2 Z [HT] 32-FUUK 11320
detail NFPL001 Teorie pevných látek letní letní s.:3/2 Z+Zk [HT] 32-FUUK 11320
detail NFPL003 Syntetické problémy kvantové teorie letní letní s.:2/0 Z [HT] 32-FUUK 11320
detail NFPL004 Nerovnovážná statistická fyzika a termodynamika zimní zimní s.:2/0 Zk [HT] 32-FUUK 11320
detail NFPL034 Technologie polovodičů letní letní s.:1/1 KZ [HT] 32-FUUK 11320
detail NFPL108 Teorie kondenzovaného stavu I letní letní s.:2/0 Zk [HT] 32-FUUK 11320
detail NFPL109 Teorie kondenzovaného stavu II zimní zimní s.:2/0 Zk [HT] 32-FUUK 11320
detail NFPL182 Teorie pevných látek zimní zimní s.:4/2 Z+Zk [HT] 32-FUUK 11320
detail NMAF018 Numerické metody pro fyziky zimní zimní s.:2/1 Z+Zk [HT] 32-FUUK 11320
detail NMAF035 Numerické metody zpracování experimentálních dat letní letní s.:2/0 Zk [HT] 32-FUUK 11320
detail NOFY036 Termodynamika a statistická fyzika zimní zimní s.:3/2 Z+Zk [HT] 32-FUUK 11320
detail NOOE001 Základy optické spektroskopie letní letní s.:2/0 Zk [HT] 32-FUUK 11320
detail NOOE002 Fyzika polovodičů pro optoelektroniku I zimní zimní s.:2/0 Zk [HT] 32-FUUK 11320
detail NOOE003 Optoelektronické materiály a technologie zimní zimní s.:2/0 Zk [HT] 32-FUUK 11320
detail NOOE004 Emisní spektroskopie v biofyzice letní letní s.:2/0 Zk [HT] 32-FUUK 11320
detail NOOE005 Fyzika polovodičů pro optoelektroniku III zimní zimní s.:2/1 Z+Zk [HT] 32-FUUK 11320
detail NOOE006 Fyzikální základy optoelektroniky-optické vlastnosti pevných látek letní letní s.:2/0 Zk [HT] 32-FUUK 11320
detail NOOE007 Integrovaná a vláknová optika zimní zimní s.:2/0 Zk [HT] 32-FUUK 11320
detail NOOE008 Fyzika polovodičů pro optoelektroniku II letní letní s.:2/0 Zk [HT] 32-FUUK 11320
detail NOOE009 Optické vlastnosti pevných látek a optoelektronika letní letní s.:2/0 Zk [HT] 32-FUUK 11320
detail NOOE010 Speciální seminář z optoelektroniky oba 0/2 Z [HT] 32-FUUK 11320
detail NOOE011 Optika tenkých vrstev a vrstevnatých struktur letní letní s.:2/0 Zk [HT] 32-FUUK 11320
detail NOOE012 Rozptylové metody v optické spektroskopii letní letní s.:2/0 Zk [HT] 32-FUUK 11320
detail NOOE014 Exkurze letní letní s.:0/1 Z [HT] 32-FUUK 11320
detail NOOE015 Seminář letní letní s.:0/1 Z [HT] 32-FUUK 11320
detail NOOE016 Speciální praktikum pro OOE II letní letní s.:0/4 KZ [HT] 32-FUUK 11320
detail NOOE017 Polarizované světlo a optická spektroskopie zimní zimní s.:2/0 Zk [HT] 32-FUUK 11320
detail NOOE107 Detekce a detektory záření letní letní s.:2/0 Zk [HT] 32-FUUK 11320
detail NOOE108 Polovodičová optoelektronika zimní zimní s.:2/0 Zk [HT] 32-FUUK 11320
detail NOOE112 Optické interakce v periodických anizotropních strukturách zimní zimní s.:2/0 Zk [HT] 32-FUUK 11320
detail NOOE114 Nové materiály a technologie oba 2/0 Zk [HT] 32-FUUK 11320
detail NOOE119 Nelineární optická spektroskopie letní letní s.:2/0 Zk [HT] 32-FUUK 11320
detail NOOE122 Strukturní, optická a magnetická charakterizace ultratenkých vrstev a povrchů letní letní s.:2/0 Zk [HT] 32-FUUK 11320
detail NOOE123 Optika periodických struktur pro fotoniku zimní zimní s.:2/0 Zk [HT] 32-FUUK 11320
detail NOOE127 Nanooptika zimní zimní s.:2/0 Zk [HT] 32-FUUK 11320
detail NOOE128 Proseminář moderní optiky zimní zimní s.:0/2 Z [HT] 32-FUUK 11320
detail NOOE129 Numerické metody v elektromagnetismu letní letní s.:2/0 Zk [HT] 32-FUUK 11320
detail NOOE131 Vláknové lasery a zesilovače zimní zimní s.:2/0 Zk [HT] 32-FUUK 11320
detail NOOE132 Magnetizmus v pevných látkách zimní zimní s.:2/1 Z+Zk [HT] 32-FUUK 11320
detail NOOE133 Topologické vlastnosti světla a hmoty zimní zimní s.:2/0 Zk [HT] 32-FUUK 11320
detail NOOE134 Spektroskopie X-záření letní letní s.:2/0 Zk [HT] 32-FUUK 11320
detail NPRF001 Programování ve Fortranu a zpracování dat letní letní s.:2/1 Z+Zk [HT] 32-FUUK 11320
detail NPRF005 UNIX pro fyziky zimní zimní s.:2/0 Z [HT] 32-FUUK 11320
detail NPRF006 Pokročilé metody programování oba 1/1 Z [HT] 32-FUUK 11320
detail NPRF007 Využití mikroprocesorů ve fyzikálním experimentu oba 2/0 Zk [HT] 32-FUUK 11320
detail NPRF036 Moderní metody počítačové fyziky zimní zimní s.:1/1 Z [HT] 32-FUUK 11320
detail NTMF002 Pokročilá kvantová teorie zimní zimní s.:3/1 Z+Zk [HT] 32-FUUK 11320
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK