PředmětyPředměty(verze: 861)
Vyučované předměty, akademický rok 2019/2020
  
 
exportovat do excelu
seřadit sestupněseřadit vzestupněKódseřadit sestupněseřadit vzestupněNázevseřadit sestupněseřadit vzestupněSemestrRozsah, examinaceKatedraFakulta
detail A500039 Kapitoly zimní zimní s.:0/2 Z [HT] 21-UBS 11210
detail A110039 Vybrané problémy české morfologie letní letní s.:0/2 Zk [HT] 21-UBS 11210
detail A00100005 Jazykové cvičení gramatické I zimní zimní s.:0/2 Z [HT]
letní s.:0/2 Zk [HT]
21-UBS 11210
detail ACC500082 Korektivní výslovnost pro cizince B zimní zimní s.:0/2 Z [HT]
letní s.:0/2 Z [HT]
21-UBS 11210
detail ACC500042 Diplomový seminář zimní zimní s.:0/0 Z [HT]
letní s.:0/0 Z [HT]
21-UBS 11210
detail ACC500037 Korektivní výslovnost pro cizince A zimní zimní s.:0/2 Z [HT]
letní s.:0/2 Z [HT]
21-UBS 11210
detail ACC110141 Seminář k úvodu do literární historie pro cizince letní letní s.:0/2 Z [HT] 21-UBS 11210
detail ACC110140 Seminář k morfologii češtiny pro cizince letní letní s.:0/2 Z [HT] 21-UBS 11210
detail ACC110080 Praktická cvičení z morfologie B letní letní s.:0/2 Z [HT] 21-UBS 11210
detail ACC110079 Ústní a písemné vyjadřování v češtině letní letní s.:0/2 Z [HT] 21-UBS 11210
detail ACC110078 Divadelní představení oba 0/2 Zk [HT] 21-UBS 11210
detail ACC110077 Současné reálie České republiky zimní zimní s.:0/2 Zk [HT] 21-UBS 11210
detail ACC110074 Tématická literární exkurze letní letní s.:2/0 Z [HT] 21-UBS 11210
detail ACC110073 Česko-slovenský jazykový kontakt zimní zimní s.:2/0 Z [HT] 21-UBS 11210
detail ACC110068 Proměny jazyka a česká literatura zimní zimní s.:1/1 Z [HT] 21-UBS 11210
detail ACC110066 Vybrané kapitoly z české kultury a historie 19. a 20. století letní letní s.:1/1 Z [HT] 21-UBS 11210
detail ACC110065 Úvod do literární historie pro cizince letní letní s.:0/2 Z [HT] 21-UBS 11210
detail ACC110064 Četba a rozbor moderní české poezie zimní zimní s.:0/2 Z [HT] 21-UBS 11210
detail ACC110062 Wrilab II letní letní s.:0/2 Z [HT] 21-UBS 11210
detail ACC110060 Praktická cvičení z morfologie A letní letní s.:0/2 Z [HT] 21-UBS 11210
detail ACC110058 Teatrologická exkurze I zimní zimní s.:0/4 Zk [HT] 21-UBS 11210
detail ACC110057 Highliting Czech Theatre zimní zimní s.:1/1 Zk [HT] 21-UBS 11210
detail ACC110055 Dějiny českého divadla pro neoborové studenty zimní zimní s.:1/1 Zk [HT] 21-UBS 11210
detail ACC110053 Úvod do divadelní vědy pro neoborové studenty zimní zimní s.:1/1 Zk [HT] 21-UBS 11210
detail ACC110051 Český film a popkultura 60. let zimní zimní s.:4/0 Zk [HT] 21-UBS 11210
detail ACC110049 Český dokumentární film zimní zimní s.:2/2 Zk [HT] 21-UBS 11210
detail ACC110048 Dějiny animovaného filmu zimní zimní s.:4/0 Zk [HT] 21-UBS 11210
detail ACC110046 Dějiny české a slovenské kinematografie B zimní zimní s.:3/3 Zk [HT] 21-UBS 11210
detail ACC110044 Approaches to Language and Its Use zimní zimní s.:2/0 Z [HT] 21-UBS 11210
detail ACC110043 Aplikovaná lingvistika zimní zimní s.:2/2 Zk [HT] 21-UBS 11210
detail ACC110042 Produkce a percepce odborného textu zimní zimní s.:0/2 Z [HT] 21-UBS 11210
detail ACC110041 Základy české frazeologie a idiomatiky letní letní s.:0/2 Z [HT] 21-UBS 11210
detail ACC110040 Vybrané problémy české syntaxe zimní zimní s.:0/2 Z [HT] 21-UBS 11210
detail ACC110038 Zvuková rovina češtiny pro cizince zimní zimní s.:0/2 Z [HT] 21-UBS 11210
detail ACC110036 České reálie letní letní s.:1/1 Z+Zk [HT] 21-UBS 11210
detail ACC110035 Interpretace současných českých literárních textů zimní zimní s.:0/2 Z [HT] 21-UBS 11210
detail ACC110033 Česká kultura a literatura 20. stol. do současnosti I zimní zimní s.:2/2 Z [HT] 21-UBS 11210
detail ACC110031 Česká kultura a literatura 19. stol. I zimní zimní s.:2/2 Z [HT] 21-UBS 11210
detail ACC110029 Stylistika a analýza textu zimní zimní s.:0/2 Z [HT] 21-UBS 11210
detail ACC110028 Stylistika (variantnost češtiny) zimní zimní s.:1/0 Zk [HT] 21-UBS 11210
detail ACC110026 Syntax II zimní zimní s.:1/1 Zk [HT] 21-UBS 11210
detail ACC110023 Lexikologie zimní zimní s.:2/2 Zk [HT] 21-UBS 11210
detail ACC110022 Morfologie češtiny II zimní zimní s.:1/2 Z+Zk [HT] 21-UBS 11210
detail ACC110021 Morfologie češtiny I letní letní s.:1/2 Z [HT] 21-UBS 11210
detail ACC110020 Fonetika a fonologie češtiny II letní letní s.:0/2 Z [HT] 21-UBS 11210
detail ACC110019 Fonetika a fonologie češtiny I zimní zimní s.:2/1 Z+Zk [HT] 21-UBS 11210
detail ACC110018 Seminář k úvodu do literární vědy letní letní s.:2/0 Z [HT] 21-UBS 11210
detail ACC110015 Základy slovotvorby zimní zimní s.:1/1 Z [HT] 21-UBS 11210
detail ACC110013 Základy evropské literatury a kultury zimní zimní s.:2/0 Z [HT] 21-UBS 11210
detail ACC110012 Interpretace českých literárních textů zimní zimní s.:0/2 Z [HT] 21-UBS 11210
detail ACC110011 Produktivní dovednosti v kontextu SERRJ zimní zimní s.:2/0 Z [HT] 21-UBS 11210
detail ACC110010 Česká literatura ve filmu zimní zimní s.:0/2 Z [HT] 21-UBS 11210
detail ACC110009 Jazyková cvičení gramatická zimní zimní s.:0/2 Z [HT] 21-UBS 11210
detail ACC110008 Praktická cvičení z lexikologie zimní zimní s.:0/2 Z [HT] 21-UBS 11210
detail ACC110007 Čeština ve světě zimní zimní s.:0/2 Z [HT] 21-UBS 11210
detail ACC110006 Úvod do studia jazykovědné bohemistiky zimní zimní s.:0/2 Z [HT] 21-UBS 11210
detail ACC110005 Čtení z moderních českých dějin zimní zimní s.:0/2 Z [HT] 21-UBS 11210
detail ACC110004 Přehled českých dějin zimní zimní s.:2/1 Z [HT]
letní s.:2/1 Zk [HT]
21-UBS 11210
detail ACC110003 Wrilab I zimní zimní s.:0/2 Z [HT] 21-UBS 11210
detail ACC110002 Praktická cvičení z pravopisu zimní zimní s.:0/2 Z [HT] 21-UBS 11210
detail ACC110001 Česká ortografie pro cizince I zimní zimní s.:2/0 Z [HT] 21-UBS 11210
detail ACC100100 Chybová anotace češtiny jinojazyčných mluvčích zimní zimní s.:0/2 Z [HT] 21-UBS 11210
detail ACCE00142 3, 4, 5 Vybrané kapitoly z české gramatiky II B zimní zimní s.:0/2 Zk [HT] 21-UBS 11210
detail ACCE00141 3, 4, 5 Vybrané kapitoly z české gramatiky II A letní letní s.:0/2 Zk [HT] 21-UBS 11210
detail ACCE00140 4, 5 Základy české frazeologie a idiomatiky II letní letní s.:0/2 Zk [HT] 21-UBS 11210
detail ACCE00138 Praktická cvičení z pravopisu zimní zimní s.:0/2 Zk [HT] 21-UBS 11210
detail ACCE00137 Česká ortografie pro cizince I zimní zimní s.:2/0 Zk [HT] 21-UBS 11210
detail ACCE00135 3,4,5 Běžně mluvená čeština II. letní letní s.:0/2 Zk [HT] 21-UBS 11210
detail ACCE00134 4,5 vol Analýza českých literárních textů II. letní letní s.:0/2 Zk [HT] 21-UBS 11210
detail ACCE00132 4,5 vol. Obrazy Prahy a její proměny v literatuře II. letní letní s.:0/2 Zk [HT] 21-UBS 11210
detail ACCE00131 4 Základy české slovotvorby II. letní letní s.:0/2 Zk [HT] 21-UBS 11210
detail ACCE00129 Produktivní dovednosti v kontextu SERRJ zimní zimní s.:2/0 Zk [HT] 21-UBS 11210
detail ACCE00128 3,4,5 Běžně mluvená čeština I zimní zimní s.:0/2 Zk [HT] 21-UBS 11210
detail ACCE00127 4 Základy české slovotvorby I zimní zimní s.:0/2 Zk [HT] 21-UBS 11210
detail ACCE00126 4,5 vol Rusko-česká překladová cvičení zimní zimní s.:0/2 Zk [HT] 21-UBS 11210
detail ACCE00125 1,2 vol Korektivní výslovnost pro cizince A I zimní zimní s.:0/2 Zk [HT] 21-UBS 11210
detail ACCE00124 4,5 vol Základy české frazeologie a idiomatiky I zimní zimní s.:0/2 Zk [HT] 21-UBS 11210
detail ACCE00123 4,5 vol Autor, text a prostor zimní zimní s.:0/2 Zk [HT] 21-UBS 11210
detail ACCE00122 4,5 vol. Obrazy Prahy a její proměny v literatuře I zimní zimní s.:0/2 Zk [HT] 21-UBS 11210
detail ACCE00121 4,5 vol Základy evropské literatury a kultury zimní zimní s.:2/0 Zk [HT] 21-UBS 11210
detail ACCE00120 4,5 vol Česká kultura po 2. světové válce I zimní zimní s.:2/0 Zk [HT] 21-UBS 11210
detail ACCE00119 4,5 vol Česká literatura ve filmu zimní zimní s.:0/2 Zk [HT] 21-UBS 11210
detail ACCE00118 4 Morfologická a syntaktická cvičení v češtině I zimní zimní s.:0/2 Zk [HT] 21-UBS 11210
detail ACCE00117 5 Vybrané kapitoly z české gramatiky I zimní zimní s.:0/2 Zk [HT] 21-UBS 11210
detail ACCE00116 3 Morfologická a syntaktická cvičení v češtině I zimní zimní s.:0/2 Zk [HT] 21-UBS 11210
detail ACCE00115 2 Jazykový kurz češtiny I zimní zimní s.:0/2 Zk [HT] 21-UBS 11210
detail ACCE00114 3,4,5,vol Česká ortografie pro cizince I zimní zimní s.:2/0 Zk [HT] 21-UBS 11210
detail ACCE00113 3,4,5 vol Divadelní představení oba 0/4 Zk [HT] 21-UBS 11210
detail ACCE00110 3,4,5 vol Korektivní výslovnost češtiny pro cizince B II letní letní s.:0/2 Zk [HT] 21-UBS 11210
detail ACCE00108 1,2 vol Korektivní výslovnost češtiny pro cizince A II letní letní s.:0/2 Zk [HT] 21-UBS 11210
detail ACCE00106 4,5 Kořeny evropské literatury: literatura evropského starověku a antická kultura II letní letní s.:2/0 Zk [HT] 21-UBS 11210
detail ACCE00102 4,5 vol Česká kultura po 2. sv. válce II. letní letní s.:2/0 Zk [HT] 21-UBS 11210
detail ACCE00096 4,5 WRILAB - odborné psaní A zimní zimní s.:0/2 Zk [HT] 21-UBS 11210
detail ACCE00084 1 Jazykový kurs češtiny II. letní letní s.:0/2 Zk [HT] 21-UBS 11210
detail ACCE00079 2 Jazykový kurs češtiny II. letní letní s.:0/2 Zk [HT] 21-UBS 11210
detail ACCE00077 4,5 vol Analýza českých publicistických textů I. zimní zimní s.:0/2 Zk [HT] 21-UBS 11210
detail ACCE00075 2 Ústní vyjadřování v češtině II letní letní s.:0/2 Zk [HT] 21-UBS 11210
detail ACCE00068 3,4,5 vol Kapitoly z české historie a kultury II. letní letní s.:0/2 Zk [HT] 21-UBS 11210
detail ACCE00066 3,4,5 vol Současné reálie České republiky II. letní letní s.:0/2 Zk [HT] 21-UBS 11210
detail ACCE00063 3,4,5 vol Kurz normy, grafiky a pravopisu II. letní letní s.:0/2 Zk [HT] 21-UBS 11210
detail ACCE00062 5 Lexikální cvičení II. letní letní s.:0/2 Zk [HT] 21-UBS 11210
detail ACCE00061 5 Ústní a písemné vyjadřování II. letní letní s.:0/2 Zk [HT] 21-UBS 11210
detail ACCE00060 5 Vybrané kapitoly z české gramatiky II. letní letní s.:0/2 Zk [HT] 21-UBS 11210
detail ACCE00057 4 Ústní a písemné vyjadřování II. letní letní s.:0/2 Zk [HT] 21-UBS 11210
detail ACCE00053 4 Morfologická a syntaktická cvičení v češtině II. letní letní s.:0/2 Zk [HT] 21-UBS 11210
detail ACCE00050 3 Ústní a písemné vyjadřování v češtině II. letní letní s.:0/2 Zk [HT] 21-UBS 11210
detail ACCE00047 3 Analýza českých autentických textů II. letní letní s.:0/2 Zk [HT] 21-UBS 11210
detail ACCE00046 3 Morfologická a syntaktická cvičení v češtině II. letní letní s.:0/2 Zk [HT] 21-UBS 11210
detail ACCE00041 2 Práce s textem v češtině II. letní letní s.:0/2 Zk [HT] 21-UBS 11210
detail ACCE00029 4,5 vol Interpretace literárních textů I. zimní zimní s.:0/2 Zk [HT] 21-UBS 11210
detail ACCE00023 3,4,5 vol Kapitoly z české historie a kultury I. zimní zimní s.:0/2 Zk [HT] 21-UBS 11210
detail ACCE00021 5 Současné reálie České republiky I. zimní zimní s.:0/2 Zk [HT] 21-UBS 11210
detail ACCE00017 5 Lexikální cvičení I. zimní zimní s.:0/2 Zk [HT] 21-UBS 11210
detail ACCE00016 5 Ústní a písemné vyjadřování I. zimní zimní s.:0/2 Zk [HT] 21-UBS 11210
detail ACCE00014 4 Ústní a písemné vyjadřování I. zimní zimní s.:0/2 Zk [HT] 21-UBS 11210
detail ACCE00011 3 Ústní a písemné vyjadřování v češtině I. zimní zimní s.:0/2 Zk [HT] 21-UBS 11210
detail ACCE00010 3 Analýza českých autentických textů I. zimní zimní s.:0/2 Zk [HT] 21-UBS 11210
detail ACCE00006 2 Ústní vyjadřování v češtině I zimní zimní s.:0/2 Zk [HT] 21-UBS 11210
detail ACCE00005 2 Práce s textem v češtině I. zimní zimní s.:0/2 Zk [HT] 21-UBS 11210
detail ACCE00001 1 Jazykový kurs češtiny I. zimní zimní s.:0/6 Zk [HT] 21-UBS 11210
detail AACC500050 Jazyková syntagmatika zimní zimní s.:0/2 Z [HT] 21-UBS 11210
detail AACC500037 Korektivní výslovnost pro cizince letní letní s.:0/2 Z [HT] 21-UBS 11210
detail AACC110002 Praktická cvičení z pravopisu zimní zimní s.:0/2 Z [HT] 21-UBS 11210
detail AACC100074 Korpusová lingvistika – úvod zimní zimní s.:0/2 Z [HT] 21-UBS 11210
detail AACC100056 Vývoj jazyka a nástin dialektologie letní letní s.:1/1 Kv [HT] 21-UBS 11210
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK