PředmětyPředměty(verze: 861)
Vyučované předměty, akademický rok 2019/2020
  
 
exportovat do excelu
seřadit sestupněseřadit vzestupněKódseřadit sestupněseřadit vzestupněNázevseřadit sestupněseřadit vzestupněSemestrGarant(i) + VyučujícíRozsah, examinacePočet nekontaktních hodinKatedraFakulta
detail ED0000842 Státní zkouška oba 0/0 SZ [HT] 14-260 11140
detail ED0004014 Etiopatogeneze, diagnostika a léčba ca prsu letní letní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED0004015 Hemodynamika v časné fázi kritických stavů a perioperační medicíně letní letní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 11140
detail ED0004016 Septický šok letní letní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED0004017 Nové možnosti léčby septického šoku letní letní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED0004043 Diabetes mellitus 1. typu a deprese. Psychopatologie u somatických chorob. letní letní s.:0/0 Dise [HT] 14-260 11140
detail ED0004044 Etiologické souvislosti diabetu a deprese letní letní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 11140
detail ED0004045 Diabetes a deprese letní letní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED0004046 Psychické potíže časté u diabetiků letní letní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED0004023 Invazivní metody zobrazení myokardu letní letní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 11140
detail ED0004024 Trendy invazivní kardiologie letní letní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED0004025 Hodnocení velikosti ložiska infarktu myokardu letní letní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED00030004 Kurz-Úvod do vědeckovýzkumné práce a publikační činnosti letní doc. MUDr. Václav Liška, Ph.D. letní s.:0/3 Z [HS] 14-260 11140
detail ED0003000E English Language letní Mgr. Alena Holá, Katja Kulhánková letní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED0003000 Anglický jazyk letní Mgr. Alena Holá letní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED0003004 Transfer znalostí a technologií - Technology Transfer Manager - Junior (TTM-J) letní prof. MUDr. Milan Štengl, Ph.D. letní s.:0/10 Z [HS] 14-260 11140
detail ED0003003 Kurz-PC letní Mgr. Martin Navrátil letní s.:0/6 Z [HS] 14-260 11140
detail ED0003002 Kurz-Lékařská statistika letní doc. RNDr. Ladislav Pecen, CSc. letní s.:0/16 Z [HS] 14-260 11140
detail ED00030001 Kurz-Zdravotnická informatika letní PhDr. Dana Zdeňková letní s.:2/0 Z [HS] 14-260 11140
detail ED0003109 Diabetes mellitus v dětském věku letní letní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED0003110 Patofyziologie onemocnění trávícího traktu u dětí letní letní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED0003112 Problematika a perspektivy sociálního zabezpečení v ČR letní letní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 11140
detail ED0003113 Metody studia zdravotního stavu obyvatelstva letní letní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED0003114 Veřejné zdravotnictví letní letní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED0003115 Miniinvazivní léčba nádorů ledvin letní letní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 11140
detail ED0003116 Nádory ledvin letní letní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED0003117 Možnosti laparoskopie včetně robotiky v urologii letní letní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED0003127 Problematika multiorgánové dysfunkce letní letní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 11140
detail ED0003157 Onemocnění štítné žlázy letní letní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 11140
detail ED0003158 Principy imunoanalýzy letní letní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED0003159 IGF- 1 a nádorová onemocnění letní letní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED0003118 Vaskulopatie u diabetiků letní letní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 11140
detail ED0003119 Kardiovaskulární chirurgie letní letní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED0003120 Anatomie srdce letní letní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED0003129 Léčba sepse a multiorgánové dysfunkce letní letní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED0003130 Patofyziologie šokových stavů letní letní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED0003154 Paraneoplastické syndromy u karcinomu plic letní letní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 11140
detail ED0003155 Angiogeneze letní letní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED0003156 Nádorové markery letní letní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED0003131 Imunopatologie a imunogenetika transplantací krvetvorných buněk a solidních orgánů letní letní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 11140
detail ED0003132 Patologie transplantací orgánů a buněk letní letní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED0003133 Klasifikace hematologických malignit letní letní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED0003203 Metody a mechanismy fototerapie a jejich praktické využití v dermatologii letní prof. MUDr. Petra Cetkovská, Ph.D. letní s.:0/0 Dise [HT] 14-260 11140
detail ED0003162 Hemodynamika v časné fázi kritických stavů a perioperační medicíně letní letní s.:0/0 Dise [HT] 14-260 11140
detail ED0003160 Patogeneze a možnosti medikamentozního ovlivnění aortální stenózy letní letní s.:0/0 Dise [HT] 14-260 11140
detail ED0003202 Rizikové faktory aortální stenózy letní letní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED0003161 Možnosti a význam dlouhodobé kultivace embryonálních buněk různých živočišných druhů letní doc. MUDr. František Vožeh, CSc. letní s.:0/0 Dise [HT] 14-260 11140
detail ED0003204 Základní typy cévních protéz letní letní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED0004034 Možnosti a význam detekce sentinelových lymfatických uzlin //u karcinomů endometria letní letní s.:0/0 Dise [HT] 14-260 11140
detail ED0004035 Prognostický význam sledování hladin markerů poškození CNS u nemocných po poranění letní letní s.:0/0 Dise [HT] 14-260 11140
detail ED0004036 Perioperační prognostické faktory karcinomu prsní žlázy letní letní s.:0/0 Dise [HT] 14-260 11140
detail ED0004047 3. průběžná zkouška letní letní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED0004037 Zdraví a sociální situace osob vyššího věku letní letní s.:0/0 Dise [HT] 14-260 11140
detail ED0003054 Contemporary metods of treatment of injuries and their complications in immature permanent teeth in children letní letní s.:0/0 Dise [HT] 14-260 11140
detail ED0004000 Fyziologie a patologická fyziologie endokrinního a imunitního systému. Embryonální a dospělé kmenové buňky letní letní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 11140
detail ED0004001 Embryologie a metody asistované reprodukce letní letní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED0004002 Patofyziologie endokrinního systému letní letní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED0004003 Rizikové a prognostické faktory nádoru děložního těla letní letní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 11140
detail ED0004004 Možnosti uchování reprodukční funkce v onkogynekologii letní letní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED0004005 Problematika karcinomu endometria v současnosti letní letní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED0004006 Diagnostika karcinomu prsu letní letní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED0004007 Hormonální léčba karcinomu prsu letní letní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED0004008 Prognostické a prediktivní faktory karcinomu prsu letní letní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 11140
detail ED0004009 Patofyziologie primárního a sekundárního poranění mozku a úloha biochemických markerů v prognóze vývoje letní letní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 11140
detail ED0004010 Zásady a možnosti monitorace metabolismu mozku po traumatu letní letní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED0004011 Patofyziologie a možnosti léčby edému mozku letní letní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED0004026 Diagnostika močové inkontinence letní letní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 11140
detail ED0004027 Urogynekologické operace v současnosti letní letní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED0004028 Uplatnění urogynekologie v onkogynekologii letní letní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED0004029 Vliv snížení radikality onkochirurgické léčby karcinomu děložního hrdla na snížení morbidity urogenitálního traktu letní letní s.:0/0 Dise [HT] 14-260 11140
detail ED0004038 Vývoj morfologie patra a tvaru zubního oblouku u pacienta s rozštěpem letní letní s.:0/0 Dise [HT] 14-260 11140
detail ED0004039 Účinky vybraných přírodních látek na antioxidační systém organismu letní letní s.:0/0 Dise [HT] 14-260 11140
detail ED0004030 Prognostické a prediktivní faktory u karcinomu prsu letní letní s.:0/0 Dise [HT] 14-260 11140
detail ED0004031 Genetické změny adnexálních nádorů kůže letní letní s.:0/0 Dise [HT] 14-260 11140
detail ED0004032 Benigní a maligní nádory kůže letní letní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED0004033 Základní přehled patologie kůže letní letní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED0004020 Radiální přístup ke koronárním katetrizacím a intervencím letní letní s.:0/0 Dise [HT] 14-260 11140
detail ED0004018 Působení mikroorganismů na etiologii nádorů letní letní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 11140
detail ED0004019 Patologie nádorů ve vztahu k virovým infekcím letní letní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED0004021 Molekulárně biologické technologie využitelné k detekci mikroorganismů letní letní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED0004022 Molekulárně biologická detekce virových a bakteriálních patogenů a jejich vztah k nádorovým a pseudonádorovým jednotkám letní letní s.:0/0 Dise [HT] 14-260 11140
detail ED0004012 Benigní a maligní nádory prsu, moderní diagnostika letní letní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 11140
detail ED0004013 Maligní nádorová onemocnění letní letní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED0003071 Vztah metabolismudeprese a inzulínové rezistence letní letní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED0003072 Biologické hypotézy deprese letní letní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED0003073 Psychofarmaka a metabolický syndrom letní letní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 11140
detail ED0003074 Vliv léčby sertralinem na vybrané metabolické a antropometrické parametry depresivních osob letní letní s.:0/0 Dise [HT] 14-260 11140
detail ED0003075 Léčba kontinuální inzulínovou infuzí letní letní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED0003076 Metody stanovení inzulínové rezistence letní letní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED0003077 Metabolický syndrom letní letní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 11140
detail ED0003063 Angiogeneze letní letní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED0003064 Kontrola efektu léčby pomocí nádorových markerů letní letní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED0003065 Nádory trávicího ústrojí letní letní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 11140
detail ED0003066 Význam stanovení nádorových markerů angiogeneze pro prognózu kolorektálního karcinomu letní letní s.:0/0 Dise [HT] 14-260 11140
detail ED0003068 Metody výzkumu inzulínové rezistence se zaměřením na clampovací techniky letní letní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED0003069 Inzulínová rezistence letní letní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 11140
detail ED0003084 Obecná a speciální psychiatrie letní letní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED0003085 Poruchy osobnosti a chování letní letní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 11140
detail ED0003086 Borna disearse virus (BDV), detekce cirkulujících imunokomplexů (CIC) v séru pacientů s psychickými poruchami letní letní s.:0/0 Dise [HT] 14-260 11140
detail ED0003043 Farmakologie letní letní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED0003088 3. průběžná zkouška letní letní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED9000000 Obhajoba disertační práce letní letní s.:0/0 Dise [HT] 14-260 11140
detail ED0003089 Radioterapie letní letní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED0003090 Radioterapie gynekologických nádorů letní letní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED0003091 Možnosti nových přístupů v adjuvantní léčbě karcinomu prsu letní letní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED0003092 Léčba ovariálního karcinomu letní letní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 11140
detail ED0003093 Vliv Gastrointestinálního traktu na kompenzaci diabetes mellitus typu 1 v dětském věku. Gastrointestinální hormony. letní letní s.:0/0 Dise [HT] 14-260 11140
detail ED0003094 Význam zobrazení koronární aterosklerózy pomocí CT angiografie letní prof. MUDr. Jiří Ferda, Ph.D. letní s.:0/0 Dise [HT] 14-260 11140
detail ED0003096 Úloha lékařské posudkové služby v systému sociálního zabezpečení letní MUDr. Květuše Zikmundová, CSc. letní s.:0/0 Dise [HT] 14-260 11140
detail ED0003097 Vliv neuroprotekce na mozkové metabolické parametry a kognitivní funkce při karotické endarterektomii letní MUDr. Milan Choc, CSc. letní s.:0/0 Dise [HT] 14-260 11140
detail ED0003098 Význam stanovení S100B proteinu u pacientů s poraněním centrálního nervového letní MUDr. Milan Choc, CSc. letní s.:0/0 Dise [HT] 14-260 11140
detail ED0003099 Současné možnosti miniinvazivní chirurgické léčby nádorů ledvin letní prof. MUDr. Milan Hora, MBA, Ph.D. letní s.:0/0 Dise [HT] 14-260 11140
detail ED0003100 Určení jádra mozkového infarktu pomocí zdrojových řezů výpočetní letní MUDr. Milan Choc, CSc. letní s.:0/0 Dise [HT] 14-260 11140
detail ED0003101 Imunopatologické a imunogenetické aspekty transplantací letní prof. MUDr. Ludmila Boudová, Ph.D. letní s.:0/0 Dise [HT] 14-260 11140
detail ED0003102 Identifikace nových biomarkerů a cílových molekul pro komplexmí léčbu (drug-target) pomocí proteopické anylázi tělních tekutin a tkání letní prof. MUDr. Jiří Kobr, Ph.D. letní s.:0/0 Dise [HT] 14-260 11140
detail ED0003147 Nové trendy v kultivaci embryonálních a kmenovıch buněk letní letní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 11140
detail ED0004148 Fertilizace a faktory, které jí ovlivňují letní letní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED0003149 Možnosti diagnostiky genetickıch chorob letní letní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED0003150 Dětská hematoonkologie letní letní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 11140
detail ED0005151 Genetika nádorů letní letní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED0003152 Pediatrie letní letní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED0003153 Nádorové markery v diagnostice a monitorování léčby se zaměřením na dětskou onkologii letní letní s.:0/0 Dise [HT] 14-260 11140
detail ED0003121 Mitrální a aortální vady letní letní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED0003122 Fyziologie srdce letní letní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED0003123 Akutní koronární syndrom letní letní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED0003124 Hemodynamika kriticky nemocných dětí letní letní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 11140
detail ED0003125 Fyziologie a patofyziologie krevního oběhu letní letní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED0003126 Renopulmonární interakce v průběhu umělé plicní ventilace letní letní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED0003103 Preeklampsie a některé její imunogenetické faktory letní prof. MUDr. Zdeňka Ulčová-Gallová, DrSc. letní s.:0/0 Dise [HT] 14-260 11140
detail ED0003104 Možnosti dlouhodobé kultivace embryonálních a kmenových buněk letní doc. MUDr. Zdeněk Rokyta, CSc. letní s.:0/0 Dise [HT] 14-260 11140
detail ED0003134 Kraniocerebrální poranění, patofyziologie, léčba, prognóza letní letní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 11140
detail ED0003135 Patofyziologie mozkového poranění letní letní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED0003136 Možnosti léčby mozku po traumatu letní letní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED0003137 Možnosti komplexní monitorace po traumatu mozku letní letní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED0003138 Prognostické faktory mozkového traumatu letní letní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED0003139 Náhlé cévní mozkové příhody letní letní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 11140
detail ED0003140 Patofyziologie mozkového krevního průtoku letní letní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED0003141 Farmakologické a nefarmakologické formy neuroprotekce letní letní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED0003142 Vazospazmy mozkového řečiště letní letní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED0003143 Traumatické postižení mozku letní letní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 11140
detail ED0003144 Patofyziologie edemu mozku letní letní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED0003145 Současné možnosti sledování perfúzních parametrů mozku letní letní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED0003146 Chirurgické a konzervativní metody léčby nitrolební hypertenze letní letní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED0003105 Nové trendy v diagnostice a terapii preeklampsie letní letní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 11140
detail ED0003106 Embryologie letní letní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED0003107 Genetika letní letní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED0003108 Diabetes mellitus I. typu letní letní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 11140
detail ED0000001 Anglický jazyk letní letní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED0001082 Anatomie, fyziologie a patologie tlustého střeva letní letní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED0001083 Nádorová onemocnění tlustého střeva letní letní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED0003111 Klinický význam biomarkerů pro posouzení agresivity a prognozu nemalobuněčného karcinomu plic letní prof. MUDr. Ondřej Topolčan, CSc. letní s.:0/0 Dise [HT] 14-260 11140
detail ED0001084 Role onkomarkerů u kolorektálního karcinomu letní letní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED0004075 Diferenciální diagnostika chronických ran letní letní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED0005162 Degenerativní onemocnění CNS letní letní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED0005163 Karcinom prsu letní letní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 11140
detail ED0005164 Operační léčba nádorů ledvin letní letní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 11140
detail ED0005165 Cévní příhody mozkové letní letní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED0004072 Příčiny mužské neplodnosti letní letní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 11140
detail ED0004073 Reprodukční imunologie letní letní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED0004079 Patogeneze chronických ran letní letní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 11140
detail ED0005166 Systémová a plicní hypertenze letní prof. MUDr. Boris Kreuzberg, CSc. letní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED0005167 Anatomie oběhové soustavy letní prof. MUDr. Boris Kreuzberg, CSc. letní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED0005152 Diagnostika a léčba maligního melanomu letní letní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 11140
detail ED0005153 Biologická aktivita tumoru letní letní s.:0/0 Z [HT] 14-260 11140
detail ED0005055 Biologická aktivita melanomu letní letní s.:0/0 Dise [HT] 14-260 11140
detail ED0004076 Chronická žilní insuficience, bércové vředy letní letní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED0003128 Inzulinu podobné a jiné růstové faktory a nádory letní prof. MUDr. Ondřej Topolčan, CSc. letní s.:0/0 Dise [HT] 14-260 11140
detail ED0004077 Proces hojení ran letní letní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED0004078 Patogeneze chronických ran letní letní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 11140
detail ED0004066 Ateroskleróza a patogeneze aneuryzmatu břišní aorty AAA letní letní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 11140
detail ED0004067 Obecné faktory patogeneze změn aneuryzmatu břišní aorty AAA letní letní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED0004068 Metodiky morfologického vyšetřování cévní stěny letní letní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED0004069 Endogenní markery v etiopatogenezi aneuryzmatu břišní aorty letní letní s.:0/0 Dise [HT] 14-260 11140
detail ED0004070 Nové diagnostické metody v dermatologii: neinvazivní diagnostika nemelanomových nádorů kůže letní letní s.:0/0 Dise [HT] 14-260 11140
detail ED0004071 Změny metabolismu železa a jeho regulace u nemocných v konečné fázi onemocnění ledvin léčených hemodialýzou a transplantací ledviny letní letní s.:0/0 Dise [HT] 14-260 11140
detail ED0004060 Současná diagnostika a terapie Pierre – Robinna syndromu letní letní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 11140
detail ED0004061 Ortodoncie letní letní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED0004062 Embryologie a teratologie orofaciální soustavy letní letní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED0004063 Lymfatický systém děložního hrdla letní letní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 11140
detail ED0004064 Léčba a její komplikace u karcinomu děložního hrdla letní letní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED0004048 Hodnocení pooperačních lymfedemů u různě radikálních operací karcinomu vulvy a děložního hrdla letní letní s.:0/0 Dise [HT] 14-260 11140
detail ED0004049 Hojení chronických ran letní letní s.:0/0 Dise [HT] 14-260 11140
detail ED0004050 Morfologie aneurysmatu abdominální aorty letní letní s.:0/0 Dise [HT] 14-260 11140
detail ED0004051 Sledování imunogenních vlastností lidské spermie letní letní s.:0/0 Dise [HT] 14-260 11140
detail ED0004065 Léčba a její komplikace u karcinomu vulvy letní letní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED0004040 Analýza poruch acidobazické rovnováhy u pacientů s chronickým selháním ledvin léčených peritoneální dialýzou podle Stewartova – Fenclova principu letní letní s.:0/0 Dise [HT] 14-260 11140
detail EDKAJ001 Technology Transfer Manager - Junior (TTM-J) letní prof. MUDr. Milan Štengl, Ph.D., MUDr. Lukáš Bolek, Ph.D., MUDr. Daniel Hrušák, Ph.D. letní s.:0/0 Z [HT] 14-260 11140
detail EDKAJ002 Course in Medical Statistics letní doc. RNDr. Ladislav Pecen, CSc. letní s.:0/0 Z [HT] 14-260 11140
detail EDKAJ003 Course in Computer Technology letní Mgr. Martin Navrátil letní s.:0/0 Z [HT] 14-260 11140
detail EDKAJ004 Course in the ABC of Scientific Work letní doc. MUDr. Václav Liška, Ph.D. letní s.:0/0 Z [HT] 14-260 11140
detail EDKAJ005 Course in Health Informatics letní PhDr. Dana Zdeňková letní s.:0/0 Z [HT] 14-260 11140
detail ED0001099 Svalové dysbalance letní prof. MUDr. Ondřej Topolčan, CSc. letní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED0003079 Autoimunní principy polyglandulárních onemocnění letní letní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 11140
detail ED0003080 Onemocnění štítné žlázy v dětském věku letní letní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED0003081 Autoimunitní onemocnění endokrinních orgánů v dětském věku letní letní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED0003082 Juvenilní lymfocytární thyreoiditis s současný výskyt infekce Helicobacter pylori letní letní s.:0/0 Dise [HT] 14-260 11140
detail ED0003046 Diagnostika a terapie následků úrazů stálých zubů letní letní s.:0/0 Dise [HT] 14-260 11140
detail ED0003047 Dentální traumatologie letní letní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED0003048 Fraktury kořene stálých zubů letní letní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED0003050 Dentoalveolární traumatologie u dětí letní letní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED0003051 Problematika současné endodoncie letní letní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED0003052 Problematika úrazů stálých zubů u dětí letní letní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED0003053 Dětská stomatologie letní letní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 11140
detail ED0003055 Metodiky histochemie, imunohistochemie a el. mikroskopie letní letní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED0003056 Morfologie pseudotumorů a nádorů dýchacích cest letní letní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED0003057 Diferenciální diagnostika pseudotumorů plic letní letní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 11140
detail ED0003058 Diferenciální diagnostika vybraných vzácnějších benigních nádorů plic a pleury letní letní s.:0/0 Dise [HT] 14-260 11140
detail ED0003059 Metody molekulární biologie v diagnostice nádorů letní letní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED0003060 Patologie adnexálních kožních a salivárních nádorů letní letní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED0003061 Korelace fenotypu a genotypu nádorů letní letní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 11140
detail ED0003062 Korelace morfologických a molekulárně genetických vlastností vybraných nádorů letní letní s.:0/0 Dise [HT] 14-260 11140
detail ED1P213 Význam BRCA mutace karcinomu prsu zimní prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED2P213 Imunoterapie v léčbě solidních nádorů zimní prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail EDSZ213 Prediktivní a prognostické faktory v onkologii zimní prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA zimní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 11140
detail ED1P214 Determinanty zdraví, jejich kategorizace a společenská podmíněnost zdraví zimní doc. MUDr. Libuše Čeledová, Ph.D. zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED2P214 Podpora zdraví a zdravotní výchova. Úrazy u dětí, prevence. zimní doc. MUDr. Libuše Čeledová, Ph.D. zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail EDSZ214 Sociální lékařství a veřejné zdravotnictví zimní doc. MUDr. Libuše Čeledová, Ph.D. zimní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 11140
detail ED1P215 Prediktivní a prognostické faktory u kolorektálního karcinomu zimní prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED2P215 Cílená léčba u kolorektálního karcinomu zimní prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail EDSZ215 Kolorektální karcinom zimní prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA zimní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 11140
detail ED1P216 Komplexní problematika nádorů ledvin zimní prof. MUDr. Vladislav Třeška, DrSc. zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED2P216 Současné využití a budoucnost genetiky v onkourologii zimní prof. MUDr. Vladislav Třeška, DrSc. zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail EDSZ216 Hereditární nádory ledvin zimní prof. MUDr. Vladislav Třeška, DrSc. zimní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 11140
detail ED1P217 Systém sociálního zabezpečení zimní doc. MUDr. Libuše Čeledová, Ph.D. zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED2P217 Dávky ze systému sociální pomoci zimní doc. MUDr. Libuše Čeledová, Ph.D. zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail EDSZ217 Sociální lékařství a veřejné zdravotnictví zimní doc. MUDr. Libuše Čeledová, Ph.D. zimní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 11140
detail ED1P218 Parametry sagitálního profilu páteře zimní prof. MUDr. Vladislav Třeška, DrSc. zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED2P218 Degenerativní onemocnění krční páteře zimní prof. MUDr. Vladislav Třeška, DrSc. zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail EDSZ218 Sagitální profil krční páteře zimní prof. MUDr. Vladislav Třeška, DrSc. zimní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 11140
detail ED1P219 Nádory plic - histologie, molekulární biologie zimní prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D. zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED2P219 Neoplastická transformace plicní tkáně a možnosti jejího ovlivnění zimní prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D. zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail EDSZ219 Molekulární mechanismy karcenogeneze u solidních nádorů zimní prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D. zimní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 11140
detail ED1P220 Problematika zdravotní péče o mladou generaci zimní doc. MUDr. Libuše Čeledová, Ph.D. zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED2P220 Zdravotní péče hrazená z veřejného zdravotního pojištění zimní doc. MUDr. Libuše Čeledová, Ph.D. zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail EDSZ220 Sociální lékařství a veřejné zdravotnictví zimní doc. MUDr. Libuše Čeledová, Ph.D. zimní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 11140
detail ED1P221 Anatomie a fyziologie gastrointestinálního traktu zimní prof. MUDr. Vladislav Třeška, DrSc. zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED2P221 Náhlé příhody břišní zimní prof. MUDr. Vladislav Třeška, DrSc. zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail EDSZ221 Kolorektální karcinom - diagnostika a léčba zimní prof. MUDr. Vladislav Třeška, DrSc. zimní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 11140
detail ED1P222 Biologie spermie a oocytu zimní prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D. zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED2P222 Metody histologického, cytologického a molekulárně biologického studia gamet a embryí zimní prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D. zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail EDSZ222 Mikroanatomie a fyziologie reprodukčního systému zimní prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D. zimní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 11140
detail ED1P223 Histopatologické markery v hodnocení mikroskopické stavby jater zimní prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D. zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED2P223 Experimentální modely jaterních onemocnění a jejich histologické hodnocení zimní prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D. zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail EDSZ223 Experimentální modely jaterních onemocnění zimní prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D. zimní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 11140
detail ED1P224 Puchýřnaté nemoci - přehled zimní prof. MUDr. Karel Pizinger, CSc. zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED2P224 Puchýřnaté choroby, léčba a její nežádocí účinky zimní prof. MUDr. Karel Pizinger, CSc. zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail EDSZ224 Komorbidity puchýřnatých chorob zimní prof. MUDr. Karel Pizinger, CSc. zimní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 11140
detail ED1P244 Anatomie a fyziologie hepato-pankreato-biliární oblasti zimní prof. MUDr. Vladislav Třeška, DrSc. zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED2P244 Náhlé příhody břišní zimní prof. MUDr. Vladislav Třeška, DrSc. zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail EDSZ244 Nádory hepato-pankreato-biliární oblasti a jejich léčba zimní prof. MUDr. Vladislav Třeška, DrSc. zimní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 11140
detail ED1P245 Infekční komplikace u dialyzovaných a transplatovaných pacientů zimní prof. MUDr. Ondřej Topolčan, CSc. zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED2P245 Virové infekce po transplantaci ledviny zimní prof. MUDr. Ondřej Topolčan, CSc. zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail EDSZ245 Transplantace ledviny zimní prof. MUDr. Ondřej Topolčan, CSc. zimní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 11140
detail ED1P246 Anatomie zápěstí zimní doc. MUDr. Tomáš Pavelka, Ph.D. zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED2P246 Operační techniky při ošetření zlomenin distálního radia zimní doc. MUDr. Tomáš Pavelka, Ph.D. zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail EDSZ246 Ortopedie zimní doc. MUDr. Tomáš Pavelka, Ph.D. zimní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 11140
detail EDDP040 Idiopatické střevní záněty a těhotenství zimní prof. MUDr. Ondřej Topolčan, CSc. zimní s.:0/0 Dise [HT] 14-260 11140
detail ED1P247 Prezentace vlastních výsledků na sjezdu České společnosti pro hypertenzi zimní prof. MUDr. Ondřej Topolčan, CSc. zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED2P247 Etiopatofyziologie hypertenze zimní prof. MUDr. Ondřej Topolčan, CSc. zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail EDSZ247 Současný stav prevence kardiovaskulárních nemocí zimní prof. MUDr. Ondřej Topolčan, CSc. zimní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 11140
detail ED1P229 Molekulární nádorové markery zimní prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D. zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED2P229 Úloha taxanů v terapii solidních nádorů zimní prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D. zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail EDDP033 Prevence posturálních vad v populaci zimní prof. MUDr. Petr Pazdiora, CSc. zimní s.:0/0 Dise [HT] 14-260 11140
detail EDDP034 Klinickopatologické aspekty a diferenciální diagnóza Lynchova syndromu zimní prof. MUDr. Alena Skálová, CSc. zimní s.:0/0 Dise [HT] 14-260 11140
detail EDDP035 Vzácné nádory urogenitálního traktu, jejich biologické chování, morfologie a cytogenetika zimní prof. MUDr. Alena Skálová, CSc. zimní s.:0/0 Dise [HT] 14-260 11140
detail EDSZ029 Korelace molekulárně genetických a morfologických znaků karcinomu slinných žláz zimní prof. MUDr. Alena Skálová, CSc. zimní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 11140
detail ED1P225 Doporučení postupy léčby zimní prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED2P225 HTA v onkologii zimní prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail EDSZ225 Hodnocení léčeb v onkologii zimní prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA zimní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 11140
detail ED1P226 Klasifikace, indikace a patofyziologie zlomenin proximálního femuru zimní doc. MUDr. Tomáš Pavelka, Ph.D. zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED2P226 Průběžné výsledky srovnávání osteosyntéz prostých a s augmentací zimní doc. MUDr. Tomáš Pavelka, Ph.D. zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail EDSZ226 Osteosyntéza proximálního femuru s augmentací zimní doc. MUDr. Tomáš Pavelka, Ph.D. zimní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 11140
detail ED1P227 Kolorektální karcinom a nádory pankreatu - histologie, molekulární biologie zimní prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D. zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED2P227 Programovaná buněčná smrt - možnosti jejího ovlivnění zimní prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D. zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail EDSZ227 Molekulární mechanismy karcinogeneze u solidních nádorů zimní prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D. zimní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 11140
detail EDSZ228 Státní doktorská zkouška zimní prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D. zimní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 11140
detail EDSZ229 Molekulární biomarkery účinnosti protinádorových léčiv zimní prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D. zimní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 11140
detail ED1P230 Diagnostika SAS u dospělých zimní doc. MUDr. Jaroslav Slípka, CSc. zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED2P230 Diagnostika SAS dětí zimní doc. MUDr. Jaroslav Slípka, CSc. zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail EDSZ230 Problematika léčby SAS zimní doc. MUDr. Jaroslav Slípka, CSc. zimní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 11140
detail ED2P231 Monitorace po alogenní transplantaci kostní dřeně (principy, reziduální nemoc, imunoterapie) zimní prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D. zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail EDSZ231 Hematopoeza, klinicko-fyziologický pohled zimní prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D. zimní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 11140
detail ED1P232 Septická porucha makro a mikrocirkulace zimní prof. MUDr. Vladislav Třeška, DrSc. zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED2P232 Možnosti ovlivnění hemodynamiky u sepse / septického šoku zimní prof. MUDr. Vladislav Třeška, DrSc. zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail EDSZ232 Septická porucha mikro a makrohemodynamiky zimní prof. MUDr. Vladislav Třeška, DrSc. zimní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 11140
detail ED1P233 Rizikové těhotenství zimní doc. MUDr. Zdeněk Novotný, CSc. zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED2P233 Experimentální transplantace dělohy zimní doc. MUDr. Zdeněk Novotný, CSc. zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail EDSZ233 Ultrazvuk v gynekologii a porodnictví zimní doc. MUDr. Zdeněk Novotný, CSc. zimní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 11140
detail ED1P234 Rekonstrukce LCA - nejnovější poznatky, principy zimní doc. MUDr. Tomáš Pavelka, Ph.D. zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED2P234 Principy sutury a hojení LCA v aktuní a semiakutní poúrazové době zimní doc. MUDr. Tomáš Pavelka, Ph.D. zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail EDSZ234 Výsledky a zhodnocení sutury LCA a jeho augmentace Internal Brace systémem zimní doc. MUDr. Tomáš Pavelka, Ph.D. zimní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 11140
detail EDDP032 Využití nových biomarkerů pro zefektivnění diagnostiky a optimalizace léčby nádorů trávicího traktu zimní prof. MUDr. Ondřej Topolčan, CSc. zimní s.:0/0 Dise [HT] 14-260 11140
detail ED1P248 Systém zdravotnictví v ČR, modely zdravotnických systémů ve světě zimní doc. MUDr. Libuše Čeledová, Ph.D. zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED2P248 Financování zdravotnictví v ČR, zdroje, formy. Hlavní problémy zdravotnictví a jeho reformy zimní doc. MUDr. Libuše Čeledová, Ph.D. zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail EDSZ248 Sociální lékařství a veřejné zdravotnictví zimní doc. MUDr. Libuše Čeledová, Ph.D. zimní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 11140
detail ED1P249 Indikace a optimalizace terapie inzulinem u diabetu mellitu 2. typu. zimní prof. MUDr. Ondřej Topolčan, CSc. zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED2P249 Realizace a kvantifikace fyzické aktivity u diabetu mellitu 2. typu zimní prof. MUDr. Ondřej Topolčan, CSc. zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail EDSZ249 Optimalizace terapie diabetu mellitu 2. typu zimní prof. MUDr. Ondřej Topolčan, CSc. zimní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 11140
detail EDDP041 Mikroskopická stavba a mechanické vlastnosti aorty a plicnice zimní prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D. zimní s.:0/0 Dise [HT] 14-260 11140
detail EDSZ238 Komorbidita posttraumatické stresové poruchy PTSD a schizofrenie zimní doc. MUDr. Jiří Beran, CSc. zimní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 11140
detail ED1P239 Buněčná elektrofyziologie srdce zimní prof. MUDr. Milan Štengl, Ph.D. zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED2P239 Interakce fyzické zátěže a kardiovaskulárního systému zimní prof. MUDr. Milan Štengl, Ph.D. zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail EDSZ239 Fyziologie a patologická fyziologie zimní prof. MUDr. Milan Štengl, Ph.D. zimní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 11140
detail ED1P240 Fyzická aktivia, obohacené prostředí a jejich vliv na nervovou plasticitu u modelů cerebelárních degenerací zimní prof. MUDr. Milan Štengl, Ph.D. zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED2P241 Epidemiologie a doporučené terapie vybraných STI zimní prof. MUDr. Karel Pizinger, CSc. zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail EDSZ241 Venerologie - problematika STI zimní prof. MUDr. Karel Pizinger, CSc. zimní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 11140
detail ED2P240 Fyziologie a patofyziologie mozečku zimní prof. MUDr. Milan Štengl, Ph.D. zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail EDSZ240 Fyziologie a patofyziologie zimní prof. MUDr. Milan Štengl, Ph.D. zimní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 11140
detail ED1P241 Možnosti diagnostiky antimikrobiální rezistence zimní prof. MUDr. Karel Pizinger, CSc. zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED1P242 Význam molekulárních alterací v diferenciální diagnóze sinonasálních nádorů zimní prof. MUDr. Alena Skálová, CSc. zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED2P242 Klinicky relevantní molekulární alterace nádorů slinných žláz zimní prof. MUDr. Alena Skálová, CSc. zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail EDSZ242 Korelace molekulárně-biologických, imunohistochemických a morfologických nálezů v nádorech hlavy a krku zimní prof. MUDr. Alena Skálová, CSc. zimní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 11140
detail ED1P243 Imunologie a imunopatologie ženského pohlavního systému zimní doc. MUDr. Zdeněk Novotný, CSc. zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED2P243 Imunologické mechanismy tolerance plodu zimní doc. MUDr. Zdeněk Novotný, CSc. zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail EDSZ243 Imunologické aspekty poruch plodnosti zimní doc. MUDr. Zdeněk Novotný, CSc. zimní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 11140
detail EDSZ0075 Aktuální přístupy primární a sekundární prevence zimní prof. MUDr. Ondřej Topolčan, CSc. zimní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 11140
detail EDSZ067 Onkologická problematika trávicího traktu zimní prof. MUDr. Ondřej Topolčan, CSc. zimní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 11140
detail EDDP042 Úroveň sekundární prevence a prognóza pacientů po ischemické cévní mozkové příhodě zimní prof. MUDr. Ondřej Topolčan, CSc. zimní s.:0/0 Dise [HT] 14-260 11140
detail EDDP043 Klinické využití stanovení genové exprese RNA v nemalobuněčného plicního karcinomu zimní prof. MUDr. Ondřej Topolčan, CSc. zimní s.:0/0 Dise [HT] 14-260 11140
detail ED1P211 Systémová léčba zhoubných nádorů ovaria zimní doc. MUDr. Zdeněk Novotný, CSc. zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED2P211 Systémová léčba karcinomu prsu zimní doc. MUDr. Zdeněk Novotný, CSc. zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail EDSZ211 Imunoterapie u gynekologických malignit se zaměřením na karcinom ovaria prsu zimní doc. MUDr. Zdeněk Novotný, CSc. zimní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 11140
detail ED1P212 Zobrazovací metody v osteologii zimní prof. MUDr. Ondřej Topolčan, CSc. zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED2P212 Vliv hladiny vitamínu D na kortikální a trabekulární kost zimní prof. MUDr. Ondřej Topolčan, CSc. zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail EDSZ212 Sledování strukturální geometrie kyčle u pacientů po zlomenině femuru a její ovlivnění vitaminem D zimní prof. MUDr. Ondřej Topolčan, CSc. zimní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 11140
detail EDDP036 Elektrofyziologie myokardu ve zdraví a nemoci zimní prof. MUDr. Milan Štengl, Ph.D. zimní s.:0/0 Dise [HT] 14-260 11140
detail EDDP037 Molekulární biologie nádorů ledvin v klinickém využití zimní prof. MUDr. Vladislav Třeška, DrSc. zimní s.:0/0 Dise [HT] 14-260 11140
detail EDDP038 Biocompatibility of Implantable Materials zimní doc. MUDr. Antonín Zicha, CSc. zimní s.:0/0 Dise [HT] 14-260 11140
detail EDDP039 Study of cell interactions with biomimetic material and its application in biomedicine zimní prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D. zimní s.:0/0 Dise [HT] 14-260 11140
detail ED1P252 Experimental cell and regenerative therapy of cerebellar degenerations – presentation of the topic zimní prof. MUDr. Milan Štengl, Ph.D. zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED2P252 Pathophysiology of the cerebellum, cell therapy for neurological diseases zimní doc. MUDr. Jan Cendelín, Ph.D. zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail EDSZ252 Physiology and pathophysiology zimní doc. MUDr. Jan Cendelín, Ph.D. zimní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 11140
detail ED1P250 Relation of signaling pathways deregulation to altered cellular morphology in colorectal cancer zimní prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D. zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED2P250 Trk family of protein kinases in colorectal cancer zimní prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D. zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail EDSZ250 Molecular subtypes of colorectal cancer zimní prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D. zimní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 11140
detail ED1P251 Postavení chirurgie v prevenci mozkové ischemie zimní prof. MUDr. Vladislav Třeška, DrSc. zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED2P251 Patofyziologie mozkové ischemie zimní prof. MUDr. Vladislav Třeška, DrSc. zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail EDSZ251 Neurochirurgie zimní prof. MUDr. Vladislav Třeška, DrSc. zimní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 11140
detail EDSZ075 Aktuální přístupy primární a sekundární prevence zimní prof. MUDr. Ondřej Topolčan, CSc. zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED1P235 Anatomická a histologická stavba střeva u zvířecích modelů používaných v experimentlání chirurgii a jejich porovnání s člověkem zimní prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D. zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED2P235 Histologická reakce na biomateriály používané v břišní chirurgii zimní prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D. zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail EDSZ235 Experimentální modely v chirurgii střeva zimní prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D. zimní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 11140
detail ED1P236 Myokard, histologie, molekulární biologie zimní prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D. zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED2P236 Nukleové kyseliny, biogeneze a funkce zimní prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D. zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail EDSZ236 MikroRNA a jejich role v regulaci buněk myokardu zimní prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D. zimní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 11140
detail ED1P237 Možnosti léčby respiračního selhání zimní prof. MUDr. Ondřej Topolčan, CSc. zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED2P237 Neinvazivní ventilace zimní prof. MUDr. Ondřej Topolčan, CSc. zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail EDSZ237 Umělá plicní ventilace zimní prof. MUDr. Ondřej Topolčan, CSc. zimní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 11140
detail ED1P238 Vrozené a získané faktory psychických poruch I. zimní doc. MUDr. Jiří Beran, CSc. zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED2P238 Vrozené a získané faktory psychických poruch II. zimní doc. MUDr. Jiří Beran, CSc. zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED0005249 Praktický kurz konfokální mikroskopie zimní prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D. zimní s.:0/0 Z [HT] 14-260 11140
detail ED1P063 Pokroky v molekulární biologii a genetice (SIS kod MPGS0034) zimní prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D. zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail EDDP003 Ischemie volných laloků zimní prof. MUDr. Vladislav Třeška, DrSc. zimní s.:0/0 Dise [HT] 14-260 11140
detail ED1P205 Změny farmakokinetiky léčiv vyplývající z kritického stavu pacienta, zejména v souvislosti se selháním ledvin zimní prof. MUDr. Ondřej Topolčan, CSc. zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED2P205 Antimikrobiální léčba v managementu kritického onemocnění zimní prof. MUDr. Ondřej Topolčan, CSc. zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail EDSZ205 Sepse jako příčina kritického stavu zimní prof. MUDr. Ondřej Topolčan, CSc. zimní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 11140
detail ED1P206 Odhadování dávek sacharidů v dietě diabetika 1. typu. Glykemický index potravy. Význam odhadu sacharidů pro léčbu diabetu. Kalkulovaný bolus zimní prof. MUDr. Ondřej Topolčan, CSc. zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED2P206 Metody měření a způsoby výpočtů glykemického indexu potravin. Kontinuální monitoring glykémie. zimní prof. MUDr. Ondřej Topolčan, CSc. zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail EDSZ206 Dieta v kontextu léčby inzulínem a pohybem u osob s diabetem 1. typu zimní prof. MUDr. Ondřej Topolčan, CSc. zimní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 11140
detail ED1P207 Protinádorová imunoterapie zimní prof. MUDr. Ondřej Topolčan, CSc. zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED2P207 Systémová a kombinovaná léčba plicních nádorů zimní prof. MUDr. Ondřej Topolčan, CSc. zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail EDSZ207 Hrudní onkologie zimní prof. MUDr. Ondřej Topolčan, CSc. zimní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 11140
detail EDDP002 Prediktivní a prognostické faktory nádoru žaludku zimní prof. MUDr. Vladislav Třeška, DrSc. zimní s.:0/0 Dise [HT] 14-260 11140
detail ED1P208 Sociální lékařství a veřejné zdravotnictví, právní gramotnost v medicíně zimní doc. MUDr. Libuše Čeledová, Ph.D. zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED2P208 Sociální lékařství a veřejné zdravotnictví, prameny zdravotnického práva zimní doc. MUDr. Libuše Čeledová, Ph.D. zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail EDSZ208 Sociální lékařství, veřejné zdravotnictví, právní gramotnost v medicíně zimní doc. MUDr. Libuše Čeledová, Ph.D. zimní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 11140
detail EDSZ170 Augmentace osteoporotických zlomenin páteře zimní doc. MUDr. Tomáš Pavelka, Ph.D. zimní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 11140
detail ED0000002 Německý jazyk zimní zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED2P057 Metody stanovení kompatibility dentálních materiálů zimní doc. MUDr. Antonín Zicha, CSc. zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail EDDP004 Molekulárně genetické znaky nádorů slinných žláz v diferenciální diagnostice a predikci prognózy zimní prof. MUDr. Alena Skálová, CSc. zimní s.:0/0 Dise [HT] 14-260 11140
detail EDDP005 Nodální a extranodální lymfomy: klinickopatologická, imunohistochemická, molekulárně-biologická charakteristika zimní prof. MUDr. Alena Skálová, CSc. zimní s.:0/0 Dise [HT] 14-260 11140
detail ED1P209 Mezioborová spolupráce chirurgie a ortodoncie zimní doc. MUDr. Antonín Zicha, CSc. zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED2P209 Terapeutický plán u skeletálních anomálií s využíváním 3D technologie zimní doc. MUDr. Antonín Zicha, CSc. zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail EDSZ209 Státní zkouška zimní doc. MUDr. Antonín Zicha, CSc. zimní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 11140
detail ED1P210 Lasers in dentistry zimní doc. MUDr. Antonín Zicha, CSc. zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED2P210 Pigmented lesions of oral cavity zimní doc. MUDr. Antonín Zicha, CSc. zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail EDSZ210 State examination in dentistry zimní doc. MUDr. Antonín Zicha, CSc. zimní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 11140
detail ED1P048 Konference The 18th ECCO-40th ESMO European Cancer Congress, Vídeň, Rakousko - aktivní účast zimní prof. MUDr. Milan Štengl, Ph.D. zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail EDDP013 Neobvyklé tumory kůže a měkkých tkání zimní prof. MUDr. Alena Skálová, CSc. zimní s.:0/0 Dise [HT] 14-260 11140
detail ED0005328 Deprese u somaticky nemocných zimní doc. MUDr. Jiří Beran, CSc. zimní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 11140
detail ED1P005 Sociální lékařství a veřejné zdravotnictví, sociální zapezpečení zimní prof. MUDr. Dana Müllerová, Ph.D. zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED2P052 Chirurgie jater zimní prof. MUDr. Boris Kreuzberg, CSc. zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED2P011 Parapneumonický fluidothorax, pyothorax zimní prof. MUDr. Miloš Pešek, CSc. zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED1P011 Možnosti léčby pleurálních nemocí zimní prof. MUDr. Miloš Pešek, CSc. zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED1P020 Výživa populace, metody sledování výživového stavu a stravovacích zvyklostí zimní prof. MUDr. Dana Müllerová, Ph.D. zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail EDDP006 Porodnické intervence ve vztahu k poruchám pánevního dna zimní doc. MUDr. Zdeněk Novotný, CSc. zimní s.:0/0 Dise [HT] 14-260 11140
detail EDDP007 Rizika a limity laparoskopie v léčbě gynekologických zhoubných nádorů zimní doc. MUDr. Zdeněk Novotný, CSc. zimní s.:0/0 Dise [HT] 14-260 11140
detail EDDP014 Infekční komplikace po transplantaci ledviny zimní prof. MUDr. Ondřej Topolčan, CSc. zimní s.:0/0 Dise [HT] 14-260 11140
detail ED3P201 Ošetřovatelská péče o špatně pohyblivé osoby v domácím prostředí - vedení kurzu zimní doc. MUDr. Libuše Čeledová, Ph.D. zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED1P191 Interakce mozečku a hipokampu v kognitivních procesech - prezentace tématu zimní prof. MUDr. Milan Štengl, Ph.D. zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED2P191 Fyziologie a patofyziologie mozečku a hipokampu zimní prof. MUDr. Milan Štengl, Ph.D. zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail EDSZ191 Fyziologie a patologická fyziologie zimní prof. MUDr. Milan Štengl, Ph.D. zimní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 11140
detail ED1P192 Funkční aspekty cerebelárních degenerací - prezentace tématu disertační práce zimní prof. MUDr. Milan Štengl, Ph.D. zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED1P201 Sociální lékařství a veřejné zdrvotnictví, poskytování zdravotní péče v EU a práva pacientů v přeshraniční zdravotní péči zimní doc. MUDr. Libuše Čeledová, Ph.D. zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED2P201 Sociální lékařství a veřejné zdravotnictví, systém zdravotního pojištění v ČR a zdravotní pojištění cizinců zimní doc. MUDr. Libuše Čeledová, Ph.D. zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail EDSZ201 Sociální lékařství a veřejné zdravotnictví zimní doc. MUDr. Libuše Čeledová, Ph.D. zimní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 11140
detail ED1P202 Základní mechanismy cévního stárnutí a jak je kvantifikovat zimní prof. MUDr. Ondřej Topolčan, CSc. zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED2P202 Aktivní účast na konferenci - XXXIV. Konference české společnosti pro hypertenzi zimní prof. MUDr. Ondřej Topolčan, CSc. zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED2P192 Fyziologie a patofyziologie mozečku - řízení a poruchy chování zimní prof. MUDr. Milan Štengl, Ph.D. zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail EDSZ192 Fyziologie a patofyziologie zimní prof. MUDr. Milan Štengl, Ph.D. zimní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 11140
detail ED1P193 Mechanismy srdečních arytmií zimní prof. MUDr. Milan Štengl, Ph.D. zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED2P193 Buněčná elektrofyziologie srdce zimní prof. MUDr. Milan Štengl, Ph.D. zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail EDSZ193 Fyzioloige a patofyziologie zimní prof. MUDr. Milan Štengl, Ph.D. zimní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 11140
detail ED1P194 Mitochondriální dysfunkce zimní prof. MUDr. Milan Štengl, Ph.D. zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED2P194 Fyziologie a patofyziologie ledvin zimní prof. MUDr. Milan Štengl, Ph.D. zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail EDSZ194 Lékařská fyziologie zimní prof. MUDr. Milan Štengl, Ph.D. zimní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 11140
detail ED1P195 Lékařská mikrobiologie speciální zimní prof. MUDr. Petr Pazdiora, CSc. zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED2P195 Molekulárně-genetická diagnostika v mikrobiologii zimní prof. MUDr. Petr Pazdiora, CSc. zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail EDSZ195 Diagnostické metody v mikrobiologii zimní prof. MUDr. Petr Pazdiora, CSc. zimní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 11140
detail ED1P196 Speciální lékařská mikrobiologie zimní prof. MUDr. Petr Pazdiora, CSc. zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED2P196 Prezentace na 27. kongresu ECCMID, Vídeň, Rakouska, 22. 4. 2017 zimní prof. MUDr. Petr Pazdiora, CSc. zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail EDSZ196 Farmakochemie antibiotik zimní prof. MUDr. Petr Pazdiora, CSc. zimní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 11140
detail ED1P197 Endoteliální glykokalyx a mikrocirkulace - možnosti monitorace a modulace zimní prof. MUDr. Vladislav Třeška, DrSc. zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail EDSZ197 Endoteliální glykokalyx a jeho význam v akutní medicíně zimní prof. MUDr. Vladislav Třeška, DrSc. zimní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 11140
detail ED1P198 Karcinom prostaty zimní prof. MUDr. Vladislav Třeška, DrSc. zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail EDSZ198 Moderní diagnostika karcinomu prostaty zimní prof. MUDr. Vladislav Třeška, DrSc. zimní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 11140
detail ED1P199 Farmakologie přírodních látek zimní doc. RNDr. Eva Kmoníčková, CSc. zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED2P199 Kurz na ochranu a proti týrání zvířat zimní doc. RNDr. Eva Kmoníčková, CSc. zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail EDSZ199 Lékařská farmakologie zimní doc. RNDr. Eva Kmoníčková, CSc. zimní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 11140
detail ED1P200 Sociální lékařství a veřejné zdravotnictví, funkce profesních komor v čase zimní doc. MUDr. Libuše Čeledová, Ph.D. zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED2P200 Sociální lékařství a veřejné zdravotnictví, specifika ČLK v ČR zimní doc. MUDr. Libuše Čeledová, Ph.D. zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail EDSZ200 Sociální lékařství a veřejné zdravotnictví zimní doc. MUDr. Libuše Čeledová, Ph.D. zimní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 11140
detail EDSZ202 Státní zkouška zimní prof. MUDr. Ondřej Topolčan, CSc. zimní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 11140
detail ED1P203 Principy kardiovaskulární prevence v akutní a chronické fázi po infarktu myokardu a jak je ověřit zimní prof. MUDr. Ondřej Topolčan, CSc. zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED2P203 Aktivní účast na konferenci: XXXV. Konference české společnosti pro hypertenzi,Český Krumlov 2018 zimní prof. MUDr. Ondřej Topolčan, CSc. zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail EDSZ203 Státní zkouška zimní prof. MUDr. Ondřej Topolčan, CSc. zimní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 11140
detail ED1P204 Moderní technologie a léčba diabetu 1. typu zimní prof. MUDr. Ondřej Topolčan, CSc. zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED2P204 Fyzická aktivita, příjem stravy a dávkování inzulinu zimní prof. MUDr. Ondřej Topolčan, CSc. zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail EDSZ204 Léčba diabetu 1. typu zimní prof. MUDr. Ondřej Topolčan, CSc. zimní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 11140
detail EDDP011 Mesenchymal stem cells and their regenerative and immunomodulatory potential zimní prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D. zimní s.:0/0 Dise [HT] 14-260 11140
detail EDDP012 Alternativní možnosti získání autologních cévních náhrad v kardiovaskulární chirurgii zimní prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D. zimní s.:0/0 Dise [HT] 14-260 11140
detail EDDP015 Diagnostika a terapie mnohočetného myelomu zimní prof. MUDr. Ondřej Topolčan, CSc. zimní s.:0/0 Dise [HT] 14-260 11140
detail ED2P022 Využití cytogenetiky v onkourologii zimní prof. MUDr. Milan Hora, MBA, Ph.D. zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED2P014 Využití genetiky v onkourologii zimní prof. MUDr. Milan Hora, MBA, Ph.D. zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED2P045 Chirurgie aortální chlopně zimní prof. MUDr. Richard Rokyta, Ph.D. zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED1P002 Aktivní účast na konferenci: Pediatric Allergy and Asthma Meetingv Berlíně, 15.-17.10.2015 zimní prof. MUDr. Petr Pazdiora, CSc. zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED1P189 Vývoj a morfologie orgánů břicha u člověka zimní prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D. zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED2P189 Stereologie a statistická analýza získaných dat zimní prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D. zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail EDSZ189 Anatomie jater člověka a nejčastějších animálních modelů zimní prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D. zimní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 11140
detail ED1P190 Základní principy hodnocení dermatoskopického obrazu zimní prof. MUDr. Karel Pizinger, CSc. zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED2P190 Maligní melanom zimní prof. MUDr. Karel Pizinger, CSc. zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail EDSZ190 Dermatoskopie v diferenciální diagnostice kožních nádorů zimní prof. MUDr. Karel Pizinger, CSc. zimní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 11140
detail EDDP010 Biokompatibilita peritoneálních dialyzačních roztoků zimní prof. MUDr. Ondřej Topolčan, CSc. zimní s.:0/0 Dise [HT] 14-260 11140
detail ED2P123 Klinické a genetické aspekty diabetu melluti v dětském věku zimní prof. MUDr. Josef Sýkora, Ph.D. zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail EDDP024 Využití robotické chirurgie v otorinolaryngologii zimní MUDr. David Slouka, Ph.D. zimní s.:0/0 Dise [HT] 14-260 11140
detail EDDP025 HPV asociované karcinómy hlavy a krku: morfologická, klinická a molekulovo biologická korelácia zimní prof. MUDr. Alena Skálová, CSc. zimní s.:0/0 Dise [HT] 14-260 11140
detail EDDP026 HPV Asociované karcinomy hlavy a krku: morfologická, klinická a molekulárně biologická korelace zimní prof. MUDr. Alena Skálová, CSc. zimní s.:0/0 Dise [HT] 14-260 11140
detail ED2P005 Onkologie ve vztahu k vnějším determinantům se zaměřením na psychosociální faktory zimní prof. MUDr. Dana Müllerová, Ph.D. zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail EDSZ057 Využití dentálních implantátů v protetické rehabilitaci zimní doc. MUDr. Antonín Zicha, CSc. zimní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 11140
detail EDDP016 Prognostic and predictive biomarkers of glial tumors of the central nervous system in the context of personalized medicine zimní prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D. zimní s.:0/0 Dise [HT] 14-260 11140
detail EDSZ073 Vnitřní lékařství zimní prof. MUDr. Jan Filipovský, CSc. zimní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 11140
detail EDSZ019 Vědní základy oboru radiologie se zaměřením na problematiku plicních nádorů zimní prof. MUDr. Boris Kreuzberg, CSc. zimní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 11140
detail EDSZ105 Radiodiagnostika mozku zimní prof. MUDr. Boris Kreuzberg, CSc. zimní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 11140
detail EDSZ052 Radiodiagnostika a zobrazovací metody zimní prof. MUDr. Boris Kreuzberg, CSc. zimní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 11140
detail EDDP031 Aspirace žaludečního obsahu a respirační selhání u dětí - proteomická analýza séra a bronchiálního aspirátu zimní prof. MUDr. Josef Sýkora, Ph.D. zimní s.:0/0 Dise [HT] 14-260 11140
detail EDSZ022 Vzácné nádory ledvin - cystické nádory ledvin zimní prof. MUDr. Milan Hora, MBA, Ph.D. zimní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 11140
detail EDSZ014 Papilární renální karcinom: Diagnostika, terepie, klinické, histologické a genetické vlastnosti zimní prof. MUDr. Milan Hora, MBA, Ph.D. zimní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 11140
detail ED2P062 Rehabilitační léčba po artroskopických operacích KYK zimní prof. MUDr. Karel Koudela, CSc. zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED1P062 Anatomie a biomechanika kyčelního kloubu zimní prof. MUDr. Karel Koudela, CSc. zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED1P188 Anatomie a biomechanika kolenního kloubu zimní prof. MUDr. Karel Koudela, CSc. zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED2P055 Zlomeniny páteře, jejich klasifikace a léčba zimní prof. MUDr. Karel Koudela, CSc. zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED2P089 Možnosti ovlivnění vhojování a ligamentizace štěpu při ACLR zimní prof. MUDr. Karel Koudela, CSc. zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail EDDP027 Molekulárně biologické mechanismy progrese kolorektálního karcinomu ve vztahu k individualizované onkochirurgické léčbě zimní prof. MUDr. Vladislav Třeška, DrSc. zimní s.:0/0 Dise [HT] 14-260 11140
detail EDDP028 Hemodynamická optimalizace u jaterních resekcí zimní prof. MUDr. Vladislav Třeška, DrSc. zimní s.:0/0 Dise [HT] 14-260 11140
detail EDDP029 Studium signálních drah modulujících mnohočetnou lékovou rezistenci zimní prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D. zimní s.:0/0 Dise [HT] 14-260 11140
detail EDSZ003 Moderní markery oránového poškození v klinické praxi: vliv standardizované zátěže na hladinu kardiálních troponinů zimní prof. MUDr. Jaroslav Racek, DrSc. zimní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 11140
detail EDSZ046 Etiopatogeneze, diagnostika a léčba předčasného porodu zimní doc. MUDr. Zdeněk Novotný, CSc. zimní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 11140
detail EDSZ048 Lékařská fyziologie zimní prof. MUDr. Milan Štengl, Ph.D. zimní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 11140
detail EDSZ076 Farmakologie a toxikologie - výzkum přírodních látek a jejich uplatnění v klinické praxi zimní doc. RNDr. Eva Kmoníčková, CSc. zimní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 11140
detail EDSZ059 Možnosti zlepšení kvality ledvinných štěpů od NHBD dárců užitím ihned zahájené pulzatilní oxygenové perfuze ledvin zimní prof. MUDr. Vladislav Třeška, DrSc. zimní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 11140
detail EDSZ037 Předoperační diagnostika karcinomu prostaty zimní prof. MUDr. Vladislav Třeška, DrSc. zimní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 11140
detail EDSZ038 Onkochirurgická léčba plicních metastáz zimní prof. MUDr. Vladislav Třeška, DrSc. zimní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 11140
detail EDDP023 Studium morfologických a funkčních změn autonomní inervace srdce a cév a jejich příčin u chronických chorobných stavů zimní prof. MUDr. Milan Štengl, Ph.D. zimní s.:0/0 Dise [HT] 14-260 11140
detail ED2P094 Diagnostika uvolnění implantátů po aloplastikách velkých kloubů se zaměřením na kyčelní kloub zimní prof. MUDr. Karel Koudela, CSc. zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED0005309