PředmětyPředměty(verze: 941)
Vyučující, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Mgr. Jiří Lukavský, Ph.D.
Adresa: Ovocný trh 9 - Nová Astorie, Praha 1
Sídlo: Katedra psychologie FF UK
Fax:
Další informace: https://is.cuni.cz/webapps/whois2/osoba/1989500224370015
 
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Katedra: Katedra softwaru a výuky informatiky (32-KSVI) - externí pracovník
Mateřský ústav: Fakulta elektrotechnická ČVUT (32-FEL)
:
: jiri.lukavsky@ff.cuni.cz
Konzultační hodiny:
Předměty   Rozvrh   Výsledky anket   Vypsané práce   Vedené práce   Nástěnka   
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK