PředmětyPředměty(verze: 941)
Předmět, akademický rok 2012/2013
   Přihlásit přes CAS
Vyhodnocování výkonnosti počítačových systémů - NSWI131
Anglický název: Performance Evaluation of Computer Systems
Zajišťuje: Katedra distribuovaných a spolehlivých systémů (32-KDSS)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2011 do 2013
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: letní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Další informace: http://d3s.mff.cuni.cz/teaching/nswi131
Garant: prof. Ing. Petr Tůma, Dr.
Třída: Informatika Mgr. - volitelný
Kategorizace předmětu: Informatika > Softwarové inženýrství
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: doc. RNDr. Petr Hnětynka, Ph.D. (09.05.2018)
Techniky vyhodnocování výkonnosti počítačových systémů, výkonnostní metriky, instrumentace, experimentální vyhodnocování výkonnosti, zpracování výkonnostních dat a jejich analýza, simulace a modelování.
Literatura -
Poslední úprava: Tajemník Katedry (21.04.2015)

Jain, R.: The Art of Computer Systems Performance Evaluation. Wiley, NewYork 1991.

Lilja, D. J.: Measuring Computer Performance: A Practitioner's Guide. Cambridge University Press, 2000.

The R Project for Statistical Computing, http://www.r-project.org

Paradis, E.: R for Beginners, http://cran.r-project.org/doc/contrib/Paradis-rdebuts_en.pdf

SPEC - Standard Performance Evaluation Corporation, http://www.spec.org.

Pin - https://software.intel.com/en-us/articles/pin-a-dynamic-binary-instrumentation-tool

DiSL - http://disl.ow2.org/

Sylabus -
Poslední úprava: Tajemník Katedry (21.04.2015)

Cíle a prostředky vyhodnocování výkonnosti. Co měřit. Metriky.

Jak měřit - teorie. Profiling, tracing, události. Časovače, čítače. Instrumentace. Přehled frameworků.

Jak zpracovávat data - statistické nástroje. Průměry, rozptyl, rozdělení pravděpodobnosti. Alternativy, intervaly spolehlivosti, statistické testy.

Grafická prezentace dat. Analýza dat, čtení grafů.

Simulace. Modelování.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK