NástěnkaNástěnka(verze: 240)
Lístek
  
Informace o lístku
Fakulta: Fakulta tělesné výchovy a sportu   
Předmět: PSPH621 Sportovní hry I
Rozvrhový lístek:    
Osoba: Mgr. Petra Pravečková, Ph.D.   
Katedra: Sportovní hry (51-600300)   
Platnost od: 19.05.2022   
Platnost do: 30.09.2022   
Lístek vytvořen: 19.05.2022 15:59   
Poslední změna: 19.05.2022 15:59 
Sportovní hry I - test z pravidel softballu 

V přílohách najdete ofocené archy své hodiny s docházkou a se splněným/nesplněným testem z pravidel softballu.

• Pro splnění testu z pravidel, musíte mít méně než 6 chyb!

Opravné termíny jak pro praktické zápočty, tak i ústní přezkoušení pravidel vyvěsíme s kolegou Carbochem opět na nástěnku do SISU (nejpozději do konce května). Budou vypsány pouze 2 opravné termíny - jeden v červnu a jeden v září.

Hezký víkend, Petra Pravečková

   

Přílohy lístku  
Test z pravidel softballu a docházka.pdf, 1,7 MB 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK