NástěnkaNástěnka(verze: 245)
Lístek
   Přihlásit přes CAS
Informace o lístku
Fakulta: Husitská teologická fakulta   
Předmět: L0162 Latina II.
Rozvrhový lístek:    
Osoba: Mgr. Lucie Kopecká   
Katedra: HTF - Katedra biblistiky a judaistiky (28-15)   
Platnost od: 10.11.2022   
Platnost do: 30.09.2023   
Lístek vytvořen: 10.01.2021 22:35   
Poslední změna: 23.05.2023 16:17 
Užitečné informace k zápočtům a zkouškám z latiny; v příloze potřebné materiály 

Informace k zápočtům a zkouškám z latiny:

Pro zápočtové testy z L I, L II a L III a pro zkoušku z L IV jsou prozatím vypsány tři červnové termíny. Pro zářijovou část letního zkouškového období vypíšu ve druhé polovině června ještě dva termíny (jeden bude na začátku září, jeden v polovině září).

V případě zájmu se pak prosím na zvolený termín (zvolené termíny) přihlašte v SISu. Nebude-li se moci některý zájemce o zápočet z latiny ze závažných důvodů zúčastnit žádného z nich, může si se mnou domluvit individuální termín. Kontakty: kopecka@etf.cuni.cz; 776 016 432.

Požadavky pro jednotlivé zápočty a zkoušku:

L I: lekce I-VI naší učebnice, znalost povinných slovíček k L I;

L II: lekce I-XI naší učebnice; pro zápočtový test z L II za LS 2022/2023 výjimečně stačí znalost lekcí I-IX, znalost povinných slovíček k L I a povinných slovesných stupnic k L II;

L III: lekce I-XVIII naší učebnice, znalost povinných slovesných stupnic k L III, pro druhou část zápočtového testu je nutný slovník;

L IV: lekce I-XXIV naší učebnice, příprava zadaných textů.

Naše učebnice: M. Přecechtělová, Latina nejen pro teology, Praha 2009.

Povinná slovíčka, povinné slovesné stupnice a také vzorové zápočtové testy (pro lepší trénink) máte k dispozici ke stažení u tohoto lístku.

Pro účinnější trénink, pochopení či zopakování látky doporučuji podívat se na videa s latinskou mluvnickou tématikou na YouTube kanálu "Latina pro samouky":

https://www.youtube.com/channel/UCw7RCOvya9Zmzssmey6XLCg

Na tomto kanálu jsou i videa prezentující komentovaná správná řešení vzorových zápočtových testů!

Výsledky zápočtových testů a zkoušek budu vyvěšovat na nástěnce SISu.

Konzultační hodiny během zkouškového období proběhnou po naší předchozí dohodě. V případě potřeby konzultace či v případě dotazů se mi prosím ozvěte - potřebné kontakty vizte výše.

Přeji Vám mnoho zdaru při přípravě i u zápočtů a zkoušek! :-)

Lucie Kopecká

   

Přílohy lístku  
L-I-povinna-slovicka.doc, 118.5 KB 
L-II-povinne-slovesne-stupnice.doc, 57 KB 
L-II-zapoctovy-test-vzor.doc, 67 KB 
L-I-zapoctovy-test-vzor.doc, 66 KB 
L-III-povinne-slovesne-stupnice.doc, 90.5 KB 
L-III-zapoctovy-test-vzor.doc, 83.5 KB 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK