NástěnkaNástěnka(verze: 239)
Lístek
  
Informace o lístku
Fakulta: Právnická fakulta   
Předmět:   
Rozvrhový lístek:    
Osoba: JUDr. Marek Novák   
Katedra: Katedra právních dějin (22-KPD)   
Platnost od: 20.05.2020   
Platnost do: 30.05.2020   
Lístek vytvořen: 20.05.2020 12:33   
Poslední změna: 20.05.2020 12:33 
Nahlížení do testů z římského práva II 

Po absolvování písemné části zkoušky z předmětu Římské právo a základy novodobého práva soukromého II konané 18. května 2020 máte možnost do svého testu nahlížet. Nahlížení proběhne osobně v budově fakulty v pátek 22. května 2020 v období od 13:00 do 19:00.

Prosíme zájemce o nahlížení, aby se přihlásili nejpozději do 21. května 2020 20:00 prostřednictvím internetového formuláře: https://forms.gle/NDHwbVVw31LZ63NPA

Přihlášeným zájemcům budou poté přiděleny přesné termíny konzultace. O termínu budou informováni mailem. Bez předchozího přihlášení nebude nahlížení do testu umožněno. V systému Moodle nebudou testy přístupné. V případě závažných důvodů je možné dohodnout individuální postup (JUDr. Marek Novák: novakm29@prf.cuni.cz). Tyto pokyny platí pro řádné studium i CŽV. 

 

Katedra právních dějin
Právnická fakulta
Univerzita Karlova

   
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK