NástěnkaNástěnka(verze: 239)
Lístek
  
Informace o lístku
Fakulta: Právnická fakulta   
Předmět: HP0631 Politologie
Rozvrhový lístek:    
Osoba: Mgr. Tomáš Friedel, Ph.D.   
Katedra: Katedra politologie a sociologie (22-KPS)   
Platnost od: 15.05.2020   
Platnost do: 30.05.2020   
Lístek vytvořen: 15.05.2020 09:52   
Poslední změna: 15.05.2020 09:52 
Pokyny k písemné zkoušce z předmětu Politologie konané dne 22.5. distančním způsobem v souv 

Pokyny k písemné zkoušce z předmětu Politologie konané dne 22.5. distančním způsobem v souvislosti s Covid-19

 

 

1)     Základní princip zkoušky

Není-li níže stanoveno jinak, podoba písemné distanční zkoušky z Politologie vychází z podoby osobní písemné zkoušky z Politologie. Totéž platí pro pokyny ke zkoušce a jejímu hodnocení.

 

2)     Výčet odlišností:

Zkouška proběhne prostřednictvím systému Moodle. (Tento způsob zkoušky předpokládá pevné připojení k internetu zkoušeného.) Doporučujeme studentům před konáním samotné zkoušky prověřit možnost jejich přihlášení do systému.

Studenti přihlášení na zkoušku v Informačním systému mají v Moodle vytvořený nový kurz s názvem „Politologie zkouška 22.5.2020“. Zkouška bude složena prostřednictvím vyhotovení „testu“ (řečeno jazykem Moodlu; tj. zadání zkoušky řečeno jazykem prostým) zpřístupněného v kurzu „Politologie zkouška 22.5.2020“. Zkoušku bude možno zahájit dne 22. 5. v časovém intervalu od 9.00 do 9.15. (V jiném časovém rozmezí nebude možné se do zkoušky přihlásit. Časový limit zkoušky začne systém počítat až po přihlášení se do zkoušky. Např. přihlásím-li se do testu v 9.10, systém mi umožní test upravovat do 10.35.)

Pro možnost seznámení se s prostředím Moodle a přesnější představu o jeho fungování při testování Politologie doporučujeme studentům vyzkoušet si cvičně „proklikat“ podobu cvičného testu, který najdou v uvedeném kurzu a který nese název „Politologie zkouška 22.5.2020_ZKUŠEBNÍ VERZE“. Zkušební verze bude studentům přístupná až do středy 20.5. (včetně).

Zvlášť upozorňujeme na skutečnost, že odevzdání zkoušky probíhá ve třech krocích:

1)           Na stránce s poslední úlohou (tj. úlohou č. 6 – esej) klikněte na tlačítko „Konec testu“.

2)           Po kliknutí na „Konec testu“ budete přesměrování na závěrečné shrnutí vaší zkoušky.  Klikněte na tlačítko „Odeslat vše a ukončit pokus“.

3)           Objeví se upozornění s názvem Potvrzení a textem Po uzavření pokusu již nebudete mít možnost upravit své odpovědi. Klikněte na tlačítko „Odeslat vše a ukončit pokus“. Zkouška je tím odevzdána.

 

Časový limit zkoušky je stanoven na 85 minut. (Oproti 100 minutám osobní zkoušky.)

 

3)     Kontaktní informace

V případě nejasností se obracejte na Tomáše Friedela (friedel@prf.cuni.cz). Do předmětu emailu uveďte Distanční písemná zkouška z Politologie 22.5.

   
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK