NástěnkaNástěnka(verze: 239)
Lístek
  
Informace o lístku
Fakulta: Katolická teologická fakulta   
Předmět: KSTE417 Světová náboženství a náboženská hnutí
Rozvrhový lístek:    
Osoba: ThLic. Mgr. Denisa Červenková, Th.D.   
Katedra: Katedra systematické teologie a filosofie (26-KST)   
Platnost od: 12.05.2020   
Platnost do: 10.09.2020   
Lístek vytvořen: 12.05.2020 20:50   
Poslední změna: 12.05.2020 21:10 
Zkouška z předmětu Světová náboženství (KSTE 417) 

Zkouška má písemnou, nebo ústní formu.

Písemná forma zkoušky předpokládá zpracování 8-10 stránkového textu na téma, které zadám individuálně každému studentovi, který si o to napíše.

Ústní forma zkoušky probíhá v letním semestru (červen/červenec) 2020 distančně a to v platformě Whereby. Je k ní zapotřebí krom internetového připojení mít nainstalovaný mikrofon a video. Whereby nevyžaduje instalaci žádného speciálního programu, stačí mít adresu virtuální místnosti, kde se připojíte v čase, na který jste se zapsali v níže uvedené tabulce. Adresa je toto: https://whereby.com/sestra-denisa.

Tabulku, kde se lze zapsat na konkrétní den a hodinu zkoušky najdete tady:

https://drive.google.com/file/d/1ZIKNQkxXi9En8F4DylzCz7AhGDU6oUW-/view?usp=sharing

 

Materiály ke studiu atd. jsou do poloviny června dostupné na https://meet35316161.adobeconnect.com/svn1/, trvale pak na stránkách fakulty pod mým jménem a také v moodle. 

Soubor powerpointové prezentace s mluveným komentářem najdete také na https://el.lf1.cuni.cz/svn1/ (druhou část se mi zatím nepodařilo nahrát do univerzitního adobe, doplním).

   
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK