NástěnkaNástěnka(verze: 239)
Lístek
  
Informace o lístku
Fakulta: Právnická fakulta   
Předmět: HP1000 Občanské právo hmotné a procesní - KLP
Rozvrhový lístek: 19aHP1000x01   
Osoba: doc. JUDr. Petr Smolík, Ph.D.   
Katedra: Katedra občanského práva (22-KOP)   
Platnost od: 11.05.2020   
Platnost do: 01.06.2020   
Lístek vytvořen: 11.05.2020 07:58   
Poslední změna: 11.05.2020 07:58 
Organizace KLP dne 15.5.2020 na KOP 

Vážené kolegyně, vážení kolegové,


dne 15.5.2020 od 10:00 proběhne KLP z předmětu Občanské právo hmotné a procesní.

KLP bude realizována v distanční podobě, a to prostřednictvím aplikace Moodle PF UK.

(Viz moodle.prf.cuni.cz, nezaměňovat s Moodle UK jako celku!)

V aplikaci Moodle PF UK byl zřízen Kurz – Občanské právo hmotné a procesní – KLP.

Součástí tohoto Kurzu je test – Klauzurní práce, s termínem konání, jak uvedeno výše, resp. s počátkem testu v 10:00 a s jeho ukončením v 12:00. Délka konání testu je tedy obvyklých 120 minut.

Uvedený kurz by měl být pro všechny zapsané viditelný, příslušný test se stane přístupným až v zmíněném okamžiku jeho zahájení.

Podoba testu je obvyklá, půjde tedy jako u všech předchozích případů o soubor 3 úloh, z toho 2 z práva hmotného a 1 z práva procesního; každá úloha bude obsahovat 3 dílčí otázky.

Odpovědi na otázky bude nutno zapisovat přímo do aplikace Moodle do příslušných polí. Součástí odpovědi bude jako obvykle i citace relevantních ustanovení OZ, OSŘ apod.

Studenti byli přihlášeni ke konání KLP centrálně a průběžně se mohou odhlašovat.

Technickou podporu týkající se aplikace Moodle PF UK poskytuje v rámci fakulty IT oddělení – kontaktní osoba: Michal Konečný (konecnym@prf.cuni.cz).

 

doc. JUDr. Petr Smolík, Ph.D.

   
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK