NástěnkaNástěnka(verze: 239)
Lístek
  
Informace o lístku
Fakulta: Právnická fakulta   
Předmět: HP0296 Obchodní právo III
Rozvrhový lístek:    
Osoba: JUDr. Petr Čech, LL.M., Ph.D.   
Katedra: Katedra obchodního práva (22-KOBCHP)   
Platnost od: 09.05.2020   
Platnost do: 30.09.2020   
Lístek vytvořen: 09.05.2020 17:34   
Poslední změna: 09.05.2020 17:34 
Zajištění v podnikání 

Milé kolegyně, milí kolegové,

náhradou za přednášku z obchodního práva III, kterou jsme spolu měli mít 7. května 2020 k základům právní úpravy zajištění v podnikání, předkládám Vaší laskavé pozornosti dva soubory, jež Vám tyto základy zprostředkují. Předně jsem pro Vás naskenoval pasáž, kterou jsem k tématu napsal do naší učebnice obchodního práva z roku 2016. Na přednášce bych Vám jen stručněji rekapituloval její závěry a doplňoval o existující judikaturu. Výňatky z ní jsem pro Vás poskládal v druhém přiloženém souboru. Velmi jen prosím, abyste přiložené soubory použili výlučně pro vlastní studijní potřebu a dál nešířili ani nezpřístupňovali jiným.

Děkuji, přeji pevné zdraví Vám i Vašim blízkým a těším se na setkávání i spolupráci ve standardním režimu a v lepších časech,

P. Čech

   

Přílohy lístku  
Čech - zajištění v podnikání.pdf, 768,2 KB 
obchodní právo III - Čech - zajištění v podnikání.doc, 853,5 KB 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK