NástěnkaNástěnka(verze: 239)
Lístek
  
Informace o lístku
Fakulta: Právnická fakulta   
Předmět: HP0291 Obchodní právo I
Rozvrhový lístek:    
Osoba: JUDr. Petr Čech, LL.M., Ph.D.   
Katedra: Katedra obchodního práva (22-KOBCHP)   
Platnost od: 09.05.2020   
Platnost do: 30.09.2020   
Lístek vytvořen: 09.05.2020 17:27   
Poslední změna: 09.05.2020 17:27 
Právo cenných papírů 

Milé kolegyně, milí kolegové,

náhradou za přednášky z obchodního práva I, které jsme spolu měli mít 21. dubna 2020 a 28. dubna 2020 a jejichž předmět měly tvořit základy práva cenných papírů, předkládám Vaší laskavé pozornosti tři soubory, jež Vám tyto základy zprostředkují. Předně jsem pro Vás naskenoval pasáž, kterou jsem k cenným papírům napsal do naší učebnice obchodního práva z roku 2016. Na přednáškách bych Vám jen stručněji rekapituloval její závěry a doplňoval o existující judikaturu. Výňatky z ní jsem pro Vás poskládal v druhém přiloženém souboru. Do třetice připojuji sken výňatků ze stručné monografie k cenným papírům od doc. Přibyla z roku 1995, ze které jsem se právo cenných papírů sám kdysi učil na právnické fakultě. Snad Vám budou k užitku i dnes. Velmi jen prosím, abyste přiložené soubory použili výlučně pro vlastní studijní potřebu a dál nešířili ani nezpřístupňovali jiným.

Děkuji, přeji pevné zdraví Vám i Vašim blízkým a těším se snad brzy zase na setkávání a spolupráci ve standardním režimu a v lepších časech,

P. Čech

   

Přílohy lístku  
Čech - cenné papíry.pdf, 2,3 MB 
obchodní právo I - Čech - cenné papíry.doc, 162 KB 
Přibyl - cenné papíry.pdf, 2,5 MB 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK