NástěnkaNástěnka(verze: 239)
Lístek
  
Informace o lístku
Fakulta: Právnická fakulta   
Předmět:   
Rozvrhový lístek:    
Osoba: JUDr. Jan Šejdl, Ph.D.   
Katedra: Katedra právních dějin (22-KPD)   
Platnost od: 05.05.2020   
Platnost do: 30.06.2020   
Lístek vytvořen: 05.05.2020 18:56   
Poslední změna: 05.05.2020 18:56 
Sdělení k termínům zkoušek 

Milé kollegyně, milí kollegové,

 

termíny všech zkoušek, kollokvií, zápočtů atd. máte v ISu. Všechny jsou pro  nadcházející zkouškové období (nepočítaje září) kontaktní, s výjimkou písemných termínů zápočtů (za zimní semestr), písemných částí zkoušek a všech termínů prof. Tretery a doc. Horáka. Zároveň u distančních termínů je tato skutečnost uvedena (v poznámce - někdy je nutno rozkliknout termín).

 

Zároveň platí omezení maximálního počtu studentů na jeden termín, které čítá 15 studentů. Proto tradičně kapacitnější termíny (kupř. pro 16 či 10 osob) byly rozděleny na po sobě navazující menší termíny. Naléhavě tedy prosíme studenty, aby se přihlašovali na termín, který je při těchto sdružených termínech brzštější (kupříkladu u termínů od 14 hod. pro 8 a od 15 hod. pro 12 studentů se prosím primárně přihlašujte na ten termín dřívější, aby tam zkoušející nemusel případně zbytečně čekat). Ze stejného důvodu se, prosím, ve lhůtě, kdy je ještě možné přepisovat si termíny, znovu na své přihlášení podívejte a eventuálně se na uvolněný o cca hodinu dřívější termín v daném bloku přihlaste.

 

Zdraví všechny a děkuje za vstřícnost v přihlašování na termíny

 

Jan Šejdl

   
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK