NástěnkaNástěnka(verze: 239)
Lístek
  
Informace o lístku
Fakulta: Právnická fakulta   
Předmět:   
Rozvrhový lístek:    
Osoba: JUDr. Silvia Vyskočilová, Ph.D.   
Katedra: Katedra občanského práva (22-KOP)   
Platnost od: 05.05.2020   
Platnost do: 30.09.2020   
Lístek vytvořen: 05.05.2020 11:06   
Poslední změna: 05.05.2020 11:06 
Doplňující informace k postupovým zkouškám na KOP 

Vážení studenti,

v návaznosti na vypsané termíny postupových zkoušek na katedře občanského práva doplňujeme následující informace.

Na dobu původně plánovaných předtermínů byly nařízeny I. a II. části státních závěrečných zkoušek, proto vedoucí katedry rozhodl o zrušení předtermínů. 

Katedra vypsala v měsíci květenu, červnu, v 1. polovině července a září celkem přes více jak 130% potřebných míst na počet studentů, kteří nemají studijní povinnost splněnou, což, jak vyplývá z minulých let, plně pokryje potřeby studentů i zkoušejících. Z tohoto důvodu katedra nebude vypisovat další termíny postupových zkoušek.

Vzhledem k tomu, že sdělení děkana ze dne 29. dubna umožnilo konat kontroly studia ve více formách, vedoucí katedry rozhodl o konání ústních zkoušek jednak ve formě kontaktní, jednak ve formě distanční.

Distanční forma ústních zkoušek bude probíhat prostřednictvím MS Teams a bližší podmínky pro jejich konání budou teprve zveřejněny.

Na termíny v září se bude možné přihlásit od 15.7.2020 od 19:30h s tím, že první týden v září je vyčleněn pro všechny pokusy a druhý zářijový týden pouze pro reprobační pokusy.

 

JUDr. Silvia Vyskočilová, Ph.D.

tajemnice katedry

   
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK