NástěnkaNástěnka(verze: 239)
Lístek
  
Informace o lístku
Fakulta: Právnická fakulta   
Předmět:   
Rozvrhový lístek:    
Osoba: prof. JUDr. Jiří Rajmund Tretera   
Katedra: Katedra právních dějin (22-KPD)   
Platnost od: 04.05.2020   
Platnost do: 30.09.2020   
Lístek vytvořen: 04.05.2020 16:17   
Poslední změna: 13.05.2020 15:53 
Informace o zkouškách prof. Tretery a doc. Horáka 

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

podle sdělení děkana Právnické fakulty UK k 29. dubnu 2020 bude v úterý 5. května 2020 od 19.00 hodin zahájen zápis studentů na zkoušky.

Pro předměty Právní dějiny církví, Správní a majetkové právo církevní, Konfesní právo, Církevní právo, Manželské a procesní právo církevní, Právní systémy zemí Blízkého Východu a Afriky, Právní systémy zemí Latinské Ameriky, jižní Asie a Oceánie byla se souhlasem vedení katedry vybrána varianta distanční zkoušky.

Předměty budeme zkoušet podle následujících zásad:
1. Na každý termín se může přihlásit 10 studentů. Počet zkouškových termínů je vypočten tak, že se podle počtu studentů do předmětu přihlášených na každého studenta dostane. Po obsazení všech volných míst v jednom zkouškovém termínu je možno se ovšem přihlásit jen na další volný termín. Doporučujeme, abyste se přihlásili co nejdříve.
2. V případě, že se student z vážných důvodů nebude moci zkoušky zúčastnit, je třeba, aby se včas odhlásil a neblokoval místo jiným. V těchto ztížených podmínkách je nutno dbát zvýšené ohleduplnosti ke zkoušejícím i ostatním studentům.
3. Začátek zkoušek je vždy ve 13.00. Studenti budou zkoušeni individuálně podle abecedy, na každou zkoušku je vyhrazen maximálně 20 minutový limit.
4. Zkouška se uskuteční za použití systému Google Meet. Zkoušející budou používat notebook, v němž je zabudován mikrofon, webkamera a mají k dispozici reproduktory. Zkoušený si zajistí počítač s podobnými parametry, lze použít i dostatečně výkonný mobilní telefon (překontrolujte předem, zda je dostatečně nabitý).
5. Každému studentu bude přidělen přesný čas zahájení zkoušky, který mu bude den před konáním zkoušky sdělen e-mailem. V tento čas bude vpuštěn do virtuálního prostoru, v němž bude probíhat rozhovor se zkoušejícím.
6. Polovinu studentů bude zkoušet prof. J. R. Tretera, polovinu doc. Z. Horák, druhý bude přítomen jako svědek. Zkouška se bude nahrávat.
7. Student, který se přihlásil na určitý termín zkoušky, neprodleně poté vyplní formulář Google https://forms.gle/6GTEbkjUrZ4LHeNu5, v němž uvede své příjmení, jméno, ročník studia na fakultě, číslo svého mobilního telefonu pro případ nutné telefonické komunikace a e-mail.
8. „[v] souladu s doporučením v univerzitní metodice k provádění distančních zkoušek studentovi nebude poskytnuto 10 minut na přípravu“ (sdělení děkana PF UK, s. 2 dole).
9. Před zahájením zkoušky si student vytisne seznam zkouškových otázek, které jsou zavěšeny v ISu u jednotlivého předmětu. Může mít po ruce připraveno pero, tužku nebo zvýrazňovač pro použití během zkoušky.
10. Po zahájení rozhovoru se zkoušejícím nejprve student ukáže na webkameru svůj index, ISIC nebo jiný průkaz. Poté vysloví libovolné písmeno podle počtu otázek (např. A-O) v jednotlivém předmětu a bude mu na tabulce ukázáno, které dvě otázky z celkového počtu zkouškových otázek pro jednotlivý předmět si vylosoval. Tabulka se bude každý den měnit.
11. Na konci zkoušky zkoušející oznámí zkoušenému výsledek, který bude poté zapsán do ISu.
12. V případě distančních zkoušek nebudeme zkoušet nikoho ze dvou předmětů týž den.
13. Dojde-li z jakékoliv technického důvodu k přerušení spojení, bude nutné zkoušku opakovat, což bude domluveno telefonem.

S pozdravem

prof. Jiří Rajmund Tretera, doc. Záboj Horák

   
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK