NástěnkaNástěnka(verze: 239)
Lístek
  
Informace o lístku
Fakulta: Právnická fakulta   
Předmět:   
Rozvrhový lístek:    
Osoba: Renata Říhová   
Katedra: Centrum zdravotnického práva (22-CZP)   
Platnost od: 04.05.2020   
Platnost do: 30.06.2020   
Lístek vytvořen: 04.05.2020 16:11   
Poslední změna: 04.05.2020 16:11 
Informace ke zkouškovým termínům ZP II a ZP - případové studie 

Vážení studenti,

v SIS jsou vypsány zkouškové termíny povinně volitelných předmětů Zdravotnické právo II a Zdravotnické právo – případové studie na první část zkouškového období.

Studenti, kteří se přihlásí na kontaktní ústní zkoušku ZP II konanou 25. května a 8. června, obdrží po skončení možnosti přihlášení a odhlášení se z termínu e-mailem informaci, v kolik hodin přesně se mají na zkoušku dostavit. Studenti jsou povinni v budově fakulty dodržovat Organizačně hygienická pravidla pro konání zkoušek a konzultací v budově fakulty platná od 4. května do odvolání, která jsou umístěna na webu PF UK: https://www.prf.cuni.cz/aktuality/organizacne-hygienicka-pravidla-pro-konani-zkousek-a-konzultaci-v-budove-fakulty.

K distanční zkoušce pozve přihlášené studenty e-mailem zkoušející po skončení možnosti přihlášení a odhlášení se z termínu.

V průběhu července a srpna je možné sjednat individuální distanční termín zkoušky z předmětu ZP II e-mailem - sovova@prf.cuni.cz.

Další termíny zkoušek na druhou část zkouškového období vypíše Centrum zdravotnického práva, s ohledem na aktuální epidemiologickou situaci, v první polovině srpna.

Přejeme úspěšné zkouškové období a hodně zdraví.

Za CZP Renata Říhová

rihovar@prf.cuni.cz

   
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK