NástěnkaNástěnka(verze: 239)
Lístek
  
Informace o lístku
Fakulta: Právnická fakulta   
Předmět:   
Rozvrhový lístek:    
Osoba: Blanka Smutná   
Katedra: Katedra mezinárodního práva (22-KMP)   
Platnost od: 03.05.2020   
Platnost do: 30.06.2020   
Lístek vytvořen: 03.05.2020 18:27   
Poslední změna: 03.05.2020 18:27 
Odevzdávání DP - KMP obhajoby červen 2020 

Termín pro odevzdání diplomových prací pro obhajoby červen 2020 je 15.5.2020. Při odevzdávání prací postupujte podle pokynu děkana fakulty tzn. práce odevzdat pouze elektronicky, jeden podepsaný výtisk přinést k obhajobě, současně poslat přihlášku k 1. a 2. části satátní závěrečné zkoušky, která je uvedena v dokumentech studijního oddělení. Datum obhajob bude upřesněno.

   
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK