NástěnkaNástěnka(verze: 239)
Lístek
  
Informace o lístku
Fakulta: Právnická fakulta   
Předmět:   
Rozvrhový lístek:    
Osoba: prof. JUDr. Michal Skřejpek, DrSc.   
Katedra: Katedra právních dějin (22-KPD)   
Platnost od: 02.05.2020   
Platnost do: 30.06.2020   
Lístek vytvořen: 02.05.2020 18:13   
Poslední změna: 18.05.2020 10:54 
Sdělení všem studentům římského práva týkající se testů a zkoušek z tohoto oboru 

Milé kolegyně, milí kolegové,

vzhledem k tomu, že ať již tento semestr nazveme jakkoli určitě nepoužijeme označení normální a ke všem abnormalitám, k nimž v něm při výuce dochází a bude docházet i během zkouškového období, bychom Vás rádi informovali o průběhu zkouškového období v oboru římského práva.

Pro ty, kteří nemají doposud absolvován zápočet za zimní semestr, je nyní v ISu vypsán termín 11. 5. 12:00 (společný jak pro řádné studium, tak pro kurz CŽV) písemného testu, který se bude realizovat prostřednictvím systému moodle. Proto upozorňuji na nutnost být zapsán na termínu pro možnost vložit výsledek z moodlu do ISu. Zároveň platí, jak ostatně vyplývá i z obecných pravidel předmětu, že tento vypsaný termín je termínem v tomto akademickém roce posledním. Stejně tak samozřejmě i nadále platí nutnost mít úspěšně splněn zápočet za zimní semestr pro připuštění ke zkoušce z římského práva.

Pro písemnou část zkoušky jsou v ISu vypsány termíny (stejné, jaké byly pro běžný průběh zkouškového období). Testy však budou opět realizovány v systému moodle a na jeho vypracování je stanoven čas 40 minut. Jinak vše bude probíhat ve standardním režimu. Opět je nutné se na termín, kdy budete chtít v systému moodle test psát, zapsat se v ISu. Taktéž upozorňuji na nutnost mít zapsán termín písemné části zkoušky pro možnost zapsat si i termín ústní části zkoušky.

Termíny ústních částí zkoušky budou probíhat již standardním způsobem pouze s omezeními, která vyplývají z obecných hygienických opatření. Z tohoto důvodu nebudou zkoušky probíhat v kancelářích zkoušejících, ale v seminárních místnostech.

Ačkoliv výuka i zkouškové období je zasaženo mimořádnostmi současných dní, doufáme, že se nám společně podaří je překonat a ve Vašem případě též úspěšně složit zkoušku z našeho oboru.

S pozdravem

prof. JUDr. Michal Skřejpek, DrSc.

   
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK