NástěnkaNástěnka(verze: 239)
Lístek
  
Informace o lístku
Fakulta: Právnická fakulta   
Předmět: HB0631 CŽV - Politologie
Rozvrhový lístek:    
Osoba: Mgr. Tomáš Friedel, Ph.D.   
Katedra: Katedra politologie a sociologie (22-KPS)   
Platnost od: 30.04.2020   
Platnost do: 01.08.2020   
Lístek vytvořen: 30.04.2020 14:10   
Poslední změna: 30.04.2020 14:10 
Aktualizace informace ke zkoušce z Politologie 

Aktualizovaná informace k 30. 4. 2020:

 

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

 

vzhledem ke stále se vyvíjející situaci jsme ve věci zkoušky z Politologie přikročili k následujícímu řešení.

 

Zkouška 22.5. i 5.6. se bude konat prostřednictvím systému Moodle, ledaže bude

do 13.5. (včetně) v případě zkoušky 22.5. a

do 27.5. (včetně) v případě zkoušky 5.6.

 

stanoveno na tomto místě a v IS předmětu jinak.

(Případná změna na klasickou presenční zkoušku bude podmíněna změnou pravidel setkávání na fakultě a počtem přihlášených na konkrétní termín.)

 

Proběhne-li zkouška prostřednictvím systému Moodle, bude se velmi podobat zkoušce prezenční.  Tj. v první části bude třeba pregnantně definovat 5 zadaných pojmů, v druhé části bude třeba zpracovat esej na 1 ze 4 zadaných témat. Tento způsob zkoušky předpokládá pevné připojení k internetu zkoušeného. Zkoušku bude možno zahájit od 9.00 do 9.15. Časový limit zkoušky bude stanoven na 85 minut. Případné další podrobnosti ke zkoušce zašleme přihlášeným studentům a studentkám nejpozději 18.5, respektive 1.6.

 

Výše uvedené řešení jsme přijali i s ohledem na skutečnost, že ať už zkouška bude probíhat distančně či prezenčně, způsob přípravy na ní se nijak neliší. Rádi bychom proto věřili, že se nám tak podařilo minimalizovat vaši nejistotu na nejnižší možnou míru.

 

 Za KPS, Tomáš Friedel 

   
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK