NástěnkaNástěnka(verze: 239)
Lístek
  
Informace o lístku
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta   
Předmět: NMET518 Scénáře změny klimatu
Rozvrhový lístek: 19bNMET518p1   
Osoba: Mgr. Peter Huszár, Ph.D.   
Katedra: Katedra fyziky atmosféry (32-KFA)   
Platnost od: 30.04.2020   
Platnost do: 30.09.2020   
Lístek vytvořen: 30.04.2020 12:32   
Poslední změna: 30.04.2020 12:32 
Rozdělení témat 
Kateřina Vodičková - Zápočet: D1 (Vliv měst na dnešní klima), Zkouška: C2 (EURO-CORDEX)
Adam Dragula - Zápočet: D2 (Projekce změn extrémních srážek), Zkouška: B1 (Equilibrium Sensitivity)
Kristýna Drastichová - Zápočet: A1 (Teraformace Marsu/Venuše), Zkouška: D4 (Vliv a vývoj emisí z letecké dopravy)
Jakub Hudek - Zápočet: B2 (Isotopové stopy CO2 v atmosféře), Zkouška: D3 (Vliv a vývoj emisí z dopravy na klima)
Evgenka Solomatina - Zápočet: ?  Zkouška: ?
   
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK