NástěnkaNástěnka(verze: 239)
Lístek
  
Informace o lístku
Fakulta: 1. lékařská fakulta   
Předmět: B00602 Interna - geriatrie
Rozvrhový lístek:    
Osoba: MUDr. Pavla Mádlová   
Katedra: Geriatrická klinika 1. LF UK a VFN v Praze (11-00590)   
Platnost od: 30.04.2020   
Platnost do: 30.06.2020   
Lístek vytvořen: 30.04.2020 11:12   
Poslední změna: 30.04.2020 11:12 
Výuka na Geriatrické klinice a konzultace 

Vzhledem k tomu, že na Geriatrické klinice VFN jsou pacienti s nejvyšším rizikem nákazy, nebude prozatím probíhat výuka na oddělení. Budeme pokračovat v distanční formě výuky pro 5. ročník. Zápočet je udělen za vypracování seminární práce na zvolené téma.

Konzultace na klinice jsou možné po dohodě s MUDr Mádlovou : pavla.madlova@vfn.cz

tel..:225 374 112

   
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK