NástěnkaNástěnka(verze: 239)
Lístek
  
Informace o lístku
Fakulta: Právnická fakulta   
Předmět: HD326 Teoretická a metodologická specifika vědy mezinárodní práva soukromé a práva mezinárodního obchodu
Rozvrhový lístek:    
Osoba: prof. JUDr. Monika Pauknerová, CSc., DSc.   
Katedra: Katedra obchodního práva (22-KOBCHP)   
Platnost od: 29.04.2020   
Platnost do: 29.05.2022   
Lístek vytvořen: 29.04.2020 09:05   
Poslední změna: 29.04.2020 09:05 
Pauknerová přednáška II 29.4.2020 

doktorandská přednáška II

   

Přílohy lístku  
audio Pau dokt studium 2020 - II.ppsx, 77,2 MB 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK