NástěnkaNástěnka(verze: 239)
Lístek
  
Informace o lístku
Fakulta: Právnická fakulta   
Předmět:   
Rozvrhový lístek:    
Osoba: Mgr. Vladislava Havránková   
Katedra: Katedra pracovního práva a práva sociálního zabezpečení (22-KPP)   
Platnost od: 28.04.2020   
Platnost do: 30.06.2020   
Lístek vytvořen: 28.04.2020 12:15   
Poslední změna: 28.04.2020 12:15 
Odevzdání DP na KPP a PSZ - upozornění 

Upozorňuji studenty, aby přihlášku k 1. a 2. části SZZK zasílali pouze elektronicky (e-mailem, datovou schránkou) na sekretariát katedry, viz Sdělení děkana k 17.4.2020.

Děkuji.

Vl. Havránková

   
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK