NástěnkaNástěnka(verze: 239)
Lístek
  
Informace o lístku
Fakulta: Právnická fakulta   
Předmět: HP0332 Katastr nemovitostí
Rozvrhový lístek: 19bHP0332p1   
Osoba: JUDr. Iveta Bláhová   
Katedra: Katedra občanského práva (22-KOP)   
Platnost od: 28.04.2020   
Platnost do: 30.05.2020   
Lístek vytvořen: 28.04.2020 11:39   
Poslední změna: 28.04.2020 11:39 
Pokyny k distančnímu testu z Katastru nemovitostí 

Vážení studenti,

písemná zkouška se uskuteční ve čtvrtek 7. 5. 2020 v čase 9:00 - 10:30, tj. v termínu dopředu oznámeném na rozpisu přednášek k předmětu, ale distančním způsobem takto:

- zkouška bude mít formu písemného testu, bude obsahovat několik otázek teoretických i několik otázek, které mají za cíl prověřit schopnost studenta aplikovat své znalosti na praktickém příkladu

- zkoušku mohou konat pouze studenti, kteří mají předmět Katastr nemovitostí zapsaný a současně budou přihlášeni ke konání zkoušky v informačním systému (!)

- zadání testu bude prostřednictvím e-mailu, tj. každý přihlášený student ve čtvrtek v 9:00 obdrží na svou e-mailovou adresu uvedenou v SIS wordový soubor (tj. ve formátu DOC) obsahující test

- rozsah testu bude koncipován tak, aby studentům (na zkoušku připraveným) zabral maximálně 50 minut (spíše méně)

- při vyplňování testu by neměly být využívány žádné pomůcky, studijní materiály ani texty právních předpisů

- vyplněný test student uloží ve formátu PDF a odešle ho na mou e-mailovou adresu iveta.blahova@centrum.cz, nejpozději v 10:30 téhož dne

- v případě odeslání vyplněného testu později než ve čtvrtek 10:30 bude automaticky hodnocení zkoušky sníženo o jeden stupeň

 

Výsledky zkoušky budou zapsány v SIS nejpozději 25. 5. 2020

 

JUDr. Iveta Bláhová

   
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK