NástěnkaNástěnka(verze: 239)
Lístek
  
Informace o lístku
Fakulta: Právnická fakulta   
Předmět:   
Rozvrhový lístek:    
Osoba: JUDr. Silvia Vyskočilová, Ph.D.   
Katedra: Katedra občanského práva (22-KOP)   
Platnost od: 24.04.2020   
Platnost do: 30.05.2020   
Lístek vytvořen: 24.04.2020 17:14   
Poslední změna: 24.04.2020 17:15 
Kolokvia z OPH I, OPH III, OPP I a OPP II 

Vážení studenti,

 

v IS byly vypsány termíny sběrných kolokvií, na které se bude možné přihlásit od 14.5.2020 od 9:00hod. Sběrná kolokvia proběhnou v distanční formě, tj. přihlášeným studentům budou rozaslány testy k vypracování, popř. budou zveřejněny na nástěnce v SIS.

Vypracované testy bude nutné odeslat pověřenému vyučujícímu na email, a to nejpozději do druhého dne, tj. 19.5.2020 do 9:00hod.

OPH I a OPH III - doc. Elischer (elischer@prf.cuni.cz)

OPP I a OPP II - dr. Frintová (frintova@prf.cuni.cz)

 

JUDr. Silvia Vyskočilová, Ph.D.

tajemnice katedry

 

 

   
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK