NástěnkaNástěnka(verze: 247)
Lístek
   Přihlásit přes CAS
Informace o lístku
Fakulta: Právnická fakulta   
Předmět:   
Rozvrhový lístek:    
Osoba: doc. JUDr. Jakub Morávek, Ph.D.   
Katedra: Katedra pracovního práva a práva sociálního zabezpečení (22-KPP)   
Platnost od: 24.04.2020   
Platnost do: 24.04.2024   
Lístek vytvořen: 24.04.2020 08:57   
Poslední změna: 24.04.2020 08:57 
Zápočty z předmětu povinného základu Právo sociálního zabezpečení I. – LS 2019/2020 

Vážené kolegyně,

Vážení kolegové,

 

dovolte mi Vám sdělit podrobnější informace k celokatederním zápočtovým testům z předmětu společného základu Právo sociálního zabezpečení I. v letním semestru akademického roku 2019/2020 v kontextu pandemie COVID-19.

 

Základní pravidla:

-          celkem 6 termínů – 2 v květnu, 2 v červnu, 2 v září, ledaže bude vedením fakulty či univerzity rozhodnuto o posunu začátku zkouškového období. V takovém případě zůstane počet termínů zachován, jen dojde k odlišnému rozdělení termínů ve zkouškovém období;

-          termíny budou vyhlášeny v rámci IS – student se na termín zapíše v IS;

-          přihlásit se mohou studenti, kteří měli zapsán předmět Právo sociálního zabezpečení I.;

 

-          zadání a další pravidla testu

o   řešitelský čas 30 minut;

o   15 testových otázek – výběr z více možností;

o   lze použít pouze právní předpisy;

o   výsledky budou „vyvěšeny“ v informačním systému

o   jako úspěšný bude vyhodnocen řešitel testu, který získá alespoň 70 % bodů

 

S ohledem na protiepidemiologická opatření se bude test konat dálkově prostřednictvím systému moodle.

 

Každý student si nejméně 3 dny před konáním testu ověří funkčnost přihlašovacích údajů do moodlu. Nebudou-li přístupové údaje funkční, obrátí se na tajemníka katedry zprávou elektronické pošty. Požadavky na zprovoznění přístupových údajů doručené méně jak 3 dny před konáním testu nemusí být vyřízeny. Student se v takovém případě nebude moci test zúčastnit.  

 

Do kurzu Právo sociálního zabezpečení I. – zápočtový test v rámci Ostatní kurzy/Povinné předměty/Letní semestr/Právo sociálního zabezpečení I./Právo sociálního zabezpečení I. – zápočtový test  budou vždy zaspáni pouze studenti přihlášeni na termín. Kurz případně viz také zde https://moodle.prf.cuni.cz/course/index.php?categoryid=41

 

Kurz bude studentům zpřístupněn vždy 15 minut před začátkem zápočtového testu, který bude stanoven v IS. Po 35 minutách od začátku zápočtového testu dle IS bude kurz znepřístupněn a studenti z kurzu vymazáni. Od okamžiku uzavření kurzu nebude možné si test prostřednictvím systému dodatečně ze strany studenta prohlédnout.

 

Výsledky budou zveřejněny v IS do týdne od konání zápočtového testu.

 

Případné konzultace zápočtových testů se budou konat po dohodě s garantem zápočtu.

 

S pozdravem

 

JUDr. Jakub Morávek, Ph. D.

tajemník katedry

   
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK