NástěnkaNástěnka(verze: 239)
Lístek
  
Informace o lístku
Fakulta: Právnická fakulta   
Předmět: HP0805 Správní právo IV.
Rozvrhový lístek: 19bHP0805p1   
Osoba: doc. JUDr. Jakub Handrlica, LL.M., Ph.D.   
Katedra: Katedra správního práva a správní vědy (22-KSP)   
Platnost od: 21.04.2020   
Platnost do: 30.09.2020   
Lístek vytvořen: 21.04.2020 16:44   
Poslední změna: 21.04.2020 16:45 
Seznam přednášek Správní právo IV online 

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

zde najdete linky na doposud zveřejněné před-klauzurní přednášky ze Správního práva IV:

(1) Právní úprava vyvlastňovacího řízení a soudního přezkumu vyvlastnění
https://youtu.be/EattctNL214

(2) Právní úprava pozemních komunikací
https://youtu.be/dZqJYvqKkcI

(3) Právní úprava urychlení výstavby vybraných staveb
https://youtu.be/GjqCt0LEKtM

(4) Právní úprava provozu na pozemních komunikacích (1)
https://web.microsoftstream.com/video/b43cba65-d758-46e8-97d5-2a5eba6d709f

(5) Právní úprava provozu na pozemních komunikacích (2)
https://web.microsoftstream.com/video/2db519be-bd11-43fe-8e1f-bb0cde8f534b

(6) Vybrané otázky správního řízení v prvním stupni
https://www.youtube.com/watch?v=-eqX-qY31MU

(7) Vybrané otázky druhostupňového řízení a soudního přezkumu

https://www.youtube.com/watch?v=kiG7m8Pycvk

Prosím ty, kteří se chystají na klauzurní práci, aby se s přednáškami pečlivě seznámili.

S přátelským pozdravem,

                                                                                Doc. JUDr. Jakub Handrlica, Ph.D.

                                                                                                garant předmětu

   
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK