NástěnkaNástěnka(verze: 239)
Lístek
  
Informace o lístku
Fakulta: Právnická fakulta   
Předmět: HP0277 Občanské právo hmotné IV
Rozvrhový lístek:    
Osoba: doc. JUDr. Ondřej Frinta, Ph.D.   
Katedra: Katedra občanského práva (22-KOP)   
Platnost od: 21.04.2020   
Platnost do: 01.06.2020   
Lístek vytvořen: 21.04.2020 10:10   
Poslední změna: 21.04.2020 10:10 
OPH IV - přednáška - Osvojení 

Vážení studenti,

 

v příloze je studijní materiál k samostudiu náhradou za dnešní přednášku. Dodávám, že v této přednášce je rozšířený také historický výklad, neboť je nutno pochopit širší souvislosti osvojení a NRP zejm. Československu po r. 1948. /V příští přednášce o NRP již toto nebude znovu opakováno/.

S pozdravem

OF

   

Přílohy lístku  
P_OF_Osvojení_v_OZ_V19-20.pptx, 126,2 KB 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK