NástěnkaNástěnka(verze: 239)
Lístek
  
Informace o lístku
Fakulta: Právnická fakulta   
Předmět: HB0631 CŽV - Politologie
Rozvrhový lístek:    
Osoba: Mgr. Tomáš Friedel, Ph.D.   
Katedra: Katedra politologie a sociologie (22-KPS)   
Platnost od: 20.04.2020   
Platnost do: 01.08.2020   
Lístek vytvořen: 20.04.2020 08:51   
Poslední změna: 20.04.2020 08:51 
Aktualizace informace ke zkoušce z Politologie 

Aktualizovaná informace k 20.4. 2020:

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

vzhledem k dalšímu vývoji situace, který neumožní v brzké době scházení většího počtu osob, KPS přikročila ke změně prezenčního způsobu zkoušení předmětu na distanční způsob zkoušení. Definitivní podobu a podmínky distanční zkoušky zveřejníme, jakmile budeme znát nejlepší možný technický způsob jejího zajištění. Vynasnažíme se, aby co nejvíce odpovídala zkoušce prezenční. Naším záměrem bude provést 2 termíny, a to ve dnech 22.5. a 5.6. od 9.00 v kapacitě 40 osob na každý termín. Prezenční termín 5.6. bude zrušen. O dalších aktualizacích vás budeme informovat opět na tomto místě a na nástěnce IS. Prozatím prosím počkejte se svými dalšími případnými dotazy na další aktualizační oznámení, které by mělo přijít v horizontu následujícíh 14 dní. V tu dobu bude řada neznámých proměnných vyjasněna.

 

Víme, že pro vás nejistota ve věci způsobu zkoušky není nikterak příjemná, a vynasnažíme se ji co nejdříve minimalizovat. Děkujeme vám za pochopení a trpělivost.

 

Za KPS, Tomáš Friedel 

 

Informace k 9.4. 2020:

Vzhledem ke současné situaci KPS vypsala na 5. 6. nový termín zkoušky z Politologie.

   
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK