NástěnkaNástěnka(verze: 239)
Lístek
  
Informace o lístku
Fakulta: Právnická fakulta   
Předmět: HP0802 Zdravotnické právo - případové studie
Rozvrhový lístek:    
Osoba: Renata Říhová   
Katedra: Centrum zdravotnického práva (22-CZP)   
Platnost od: 16.04.2020   
Platnost do: 30.09.2020   
Lístek vytvořen: 16.04.2020 23:17   
Poslední změna: 01.05.2020 00:29 
Prezentace dr. Holčapek - Občanskoprávní odpovědnost ve zdravotnictví - kazuistiky 
   

Přílohy lístku  
ZP PS.pdf, 704,3 KB 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK