NástěnkaNástěnka(verze: 239)
Lístek
  
Informace o lístku
Fakulta: Právnická fakulta   
Předmět: HP0801 Zdravotnické právo II.
Rozvrhový lístek:    
Osoba: Renata Říhová   
Katedra: Centrum zdravotnického práva (22-CZP)   
Platnost od: 14.04.2020   
Platnost do: 30.06.2020   
Lístek vytvořen: 14.04.2020 20:29   
Poslední změna: 14.04.2020 20:35 
Kontrola studia 

Centrum zdravotnického práva připravuje zkoušku z povinně volitelného poředmětu Zdravotnické právo II. formou distační ústní zkoušky.

Podrobnosti sdělíme s ohledem na situaci co možno nejdříve.

   
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK