NástěnkaNástěnka(verze: 239)
Lístek
  
Informace o lístku
Fakulta: Právnická fakulta   
Předmět: HP1397 Právnická španělština IV
Rozvrhový lístek:    
Osoba: PhDr. Mgr. Alexandra Berendová, Ph.D.   
Katedra: Katedra jazyků (22-KJ)   
Platnost od: 13.04.2020   
Platnost do: 20.09.2020   
Lístek vytvořen: 13.04.2020 07:55   
Poslední změna: 13.04.2020 07:55 
distanční forma kontroly studia 

Předmět bude v letním semestru 2020 klasifikován na základě distančního testu vycházejícího z materiálů zadaných během semestru a diferenčního hesláře zpracovaného ze zadaného textu. 

Podíl na celkovém hodnocení:

test 70%

heslář 30%

Heslář musí být odevzdán před plněním testu.

   
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK