NástěnkaNástěnka(verze: 239)
Lístek
  
Informace o lístku
Fakulta: Právnická fakulta   
Předmět: HV3031 Předstátnicová výuka z obchodního práva
Rozvrhový lístek:    
Osoba: JUDr. Lucie Josková, Ph.D., LL.M.   
Katedra: Katedra obchodního práva (22-KOBCHP)   
Platnost od: 11.04.2020   
Platnost do: 31.12.2020   
Lístek vytvořen: 11.04.2020 14:51   
Poslední změna: 11.04.2020 14:51 
Předstátnicová výuka 1 

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

v příloze naleznete podrobnou prezentaci k předstátnicové výuce 1.

Zaměřila jsem se na problematické okruhy z oblasti práva obchodních korporací, které dle mých zkušeností dělají studentům u státní zkoušky z oboru obchodní právo největší potíže. Má-li být ustanovení, na které je odkazováno, výrazně novelizováno zákonem č. 33/2020 Sb., je v prezentaci poznámka Novela ZOK.

Krom toho na počátku prezentace naleznete shrnutí novel předpisů, které významným způsobem zasáhly do práva obchodních korporací. Novela zákona o obchodních korporacích, která nabyde účinnosti 1. 1. 2021, bude zpracována v dalších podkladech (předstátnicová výuka 2).

V příloze naleznete odkazy na literaturu, kde je možné najít pojednání o jednotlivých problematických okruzích. Základem je odkaz na konkrétní stránky učebnice práva obchodních korporací. Nadto jsou u otázek, kde by mohla vyvstat potřeba podrobnějšího vysvětlení, přidány i další zdroje. S ohledem na aktuální nedostupnost knihovny PF UK uvedené konkrétní zdroje přikládám.

Máte-li jakékoliv dotazy k okruhům, kterých se předstátnicová výuka 1 týká (tj. aktuality v právu obchodních korporací, ochrana menšinových společníků, povinnost postupovat s péčí řádného hospodáře a ručení jiných osob než společníků za dluhy společnosti), obraťte se, prosím, na kolegu Martina Samka, který otázky sbírá a následně mi je předá k zodpovězení. Odpovědi samozřejmě budou zpřístupněny všem.

S přátelským pozdravem a přáním pevného zdraví

Lucie Josková

   

Přílohy lístku  
Informace_Předstátnicová_výuka.docx, 17,2 KB 
Predstatnicova_vyuka_1_2020.pptx, 226,1 KB 
Dědič_Šuk_Kodeterminace_2017.docx, 44,4 KB 
Ruban_Kumulativní_hlasování_2014.docx, 49 KB 
Josková_Obrácení důkazního břemena_2018.pdf, 773,8 KB 
Čech_Šuk_Právo_obchodních_společností_2016_Povinnost_nahradit_újmu .pdf, 2 MB 
Čech_Šuk_Právo_obchodních_společností_2016_Ručení.pdf, 1,3 MB 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK