NástěnkaNástěnka(verze: 239)
Lístek
  
Informace o lístku
Fakulta: Právnická fakulta   
Předmět: HP2019 Právo duševního vlastnictví II.
Rozvrhový lístek:    
Osoba: JUDr. Petra Žikovská   
Katedra: Ústav práva autorského, práv průmyslových a práva soutěžního (22-UPA)   
Platnost od: 08.04.2020   
Platnost do: 15.07.2020   
Lístek vytvořen: 08.04.2020 13:10   
Poslední změna: 08.04.2020 13:12 
Zkoušení PDV II 

Vážení studenti,

vzhledem k okolnostem jsme se rozhodli pro distanční formu kontroly studia, a sice písemný test  prostřednictvím Moodle. Otázky budou koncipovány pouze na základě power pointových prezentací zveřejněných v IS. V případě dotazů kontaktujte prosím jednotlivé vyučující prostřednictvím mailů.

   
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK