NástěnkaNástěnka(verze: 239)
Lístek
  
Informace o lístku
Fakulta: Právnická fakulta   
Předmět: HP0802 Zdravotnické právo - případové studie
Rozvrhový lístek:    
Osoba: Renata Říhová   
Katedra: Centrum zdravotnického práva (22-CZP)   
Platnost od: 03.04.2020   
Platnost do: 30.09.2020   
Lístek vytvořen: 03.04.2020 15:45   
Poslední změna: 01.05.2020 00:30 
Prezentace - Mgr. Vácha Etické aspekty poskytování zdravotních služeb 
   

Přílohy lístku  
Etické aspekty poskytování zdravotních služeb_kazuistiky.pptx, 18,5 MB 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK