NástěnkaNástěnka(verze: 239)
Lístek
  
Informace o lístku
Fakulta: Právnická fakulta   
Předmět: HP1121 Insolvenční právo
Rozvrhový lístek:    
Osoba: doc. JUDr. Petr Smolík, Ph.D.   
Katedra: Katedra občanského práva (22-KOP)   
Platnost od: 03.04.2020   
Platnost do: 30.06.2020   
Lístek vytvořen: 03.04.2020 09:12   
Poslední změna: 03.04.2020 09:12 
Doplnění povinné literatury s ohledem na distanční formu výuky - odborné články 

S ohledem na distannčí formu výuky byl doplněn okruh povinné literatury o odborné články tématicky se vztahující zejména

k problematice novely insolvenčního zákona účinné od 1. června 2019.

   
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK