NástěnkaNástěnka(verze: 239)
Lístek
  
Informace o lístku
Fakulta: Právnická fakulta   
Předmět: HP0277 Občanské právo hmotné IV
Rozvrhový lístek: 19bHP0277x07   
Osoba: doc. JUDr. Ondřej Frinta, Ph.D.   
Katedra: Katedra občanského práva (22-KOP)   
Platnost od: 02.04.2020   
Platnost do: 01.06.2020   
Lístek vytvořen: 02.04.2020 16:45   
Poslední změna: 02.04.2020 16:45 
náhrada za seminář OPH 4 dne 2.4.2020 x4 a x7 

Vážení studenti,

níže je Vaše samostudium náhradou za dnešní semináře OPH IV  dne 2. 4. x4 a x7:

1) V příloze je řešení testu "dědic 04" a řešení příkladů na kolaci.

2) Následuje test k prověření samostudia (obecné otázky práva rodinného), který bude tentokrát trochu náročnější. Otázky č. 4 až 6 z historie rodinného práva jdou nad rámec učebnice a odpovědi na ně najdete v konkrétních pramenech či online zdrojích. Jde však o klíčové otázky spojené s přechodem od tradiční (římskoprávní podoby) "rodinného práva" k podobě moderního rodinného práva, jak ho známe dnes. Rovněž otázka č. 11 (a v návaznosti na ni č. 12) Vás vede k uvědomění si zásadních procesních souvislostí a patrně bude též třeba, byste nahlédli do příslušného právního předpisu.

3) Příklad k nácviku KLP - dědické právo. Příklad není tak banální, jak se může na první pohled zdát. Dejte pozor zejména na dědické podíly.

4) Jako samostudium nastudujte hlavu druhou učebnice OPH 2 (manželství - manželské právo osobní).

S pozdravem

OF

   

Přílohy lístku  
2020-04-02_2020-03-26_OPH_IV_test_13_dědic_04_řešx7.docx, 16,5 KB 
2020-04-02_2020-03-26_Příklady_kolace_V18-19_řešx7.pptx, 109,2 KB 
2020-04-02_OPH_IV_test_rodina_01_BOx7.docx, 15,7 KB 
2020-04-02_příklad_dědic_nácvik_KLP_BOx7.pptx, 96,7 KB 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK