NástěnkaNástěnka(verze: 239)
Lístek
  
Informace o lístku
Fakulta: Právnická fakulta   
Předmět: HP1525 Presentation Skills for Lawyers I.
Rozvrhový lístek:    
Osoba: PhDr. Jana Dvořáková   
Katedra: Katedra jazyků (22-KJ)   
Platnost od: 02.04.2020   
Platnost do: 30.06.2020   
Lístek vytvořen: 02.04.2020 15:54   
Poslední změna: 02.04.2020 15:55 
Mimořádná opatření pro výuku předmětu Presentation Skills for Lawyers I (kód HP1525) 

Po dobu platnosti mimořádných opatření je výuka předmětu Presentation Skills for Lawyers I (kód HP1525)  zajišťována distančními prostředky. Hodnocení předmětu je i v distanční formě založeno na průběžném hodnocení, v případě distanční formy tedy na hodnocení  včas odevzdávaných vypracovaných zadání. Předmět je zakončen zkouškou, známka je udělována na základě výsledků průběžného hodnocení splněných zadání.

   
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK