NástěnkaNástěnka(verze: 239)
Lístek
  
Informace o lístku
Fakulta: Právnická fakulta   
Předmět: HP0164 Právnická ruština jako další cizí jazyk IV.
Rozvrhový lístek:    
Osoba: Mgr. Olena Rizak   
Katedra: Katedra jazyků (22-KJ)   
Platnost od: 01.04.2020   
Platnost do: 30.06.2020   
Lístek vytvořen: 01.04.2020 15:47   
Poslední změna: 01.04.2020 15:47 
Mimořádná opatření pro výuku předmětu Právnická ruština jako další cizí jazyk IV 

Po dobu platnosti mimořádných opatření výuku předmětu Právnická ruština jako další cizí jazyk IV (kód HP0164) zajišťuji distančním způsobem. Zkoušku distanční formou složi studenti, kteří se aktivně zapojí do distanční výuky a úspěšně splní zadání zaslané mailem (alespoň na 70% bodového ohodnocení ). Studenti, kteří se rozhodnou nevyužít možností distanční výuky, budou skládat písemný test na fakultě, až to bude možné.

   
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK