NástěnkaNástěnka(verze: 239)
Lístek
  
Informace o lístku
Fakulta: Právnická fakulta   
Předmět: HV3625 IELTS ACADEMIC II - PREP SEMINAR (International English Language Testing System)
Rozvrhový lístek:    
Osoba: PhDr. Martin Starý   
Katedra: Katedra jazyků (22-KJ)   
Platnost od: 01.04.2020   
Platnost do: 30.06.2020   
Lístek vytvořen: 01.04.2020 13:47   
Poslední změna: 01.04.2020 13:47 
Mimořádná opatření pro výuku předmětu IELTS Academic II (kód HV3625) 

Po dobu platnosti mimořádných opatření výuku předmětu IELTS Academic II (kód HV3625) zajišťují vyučující jednotlivých seminárních skupin distančními prostředky. Klasifikovaný zápočet vyučující seminární skupiny může udělit studentům, kteří se aktivně zapojí do distanční výuky a úspěšně splní zadání hodnocená vyučujícím seminární skupiny. Studenti, kteří se rozhodnou nevyužít možností distanční výuky, budou skládat písemný test na fakultě, až to bude možné.

During the effect of special measures the instruction of IELTS Academic II (kód HV3625) is provided via distance means of communication. The credit will be awarded to students who participate in distance learning and successfully complete the requirements designed by instructors. Students who decide not to take part in distance learning may sit for the test later at the faculty when the circumstances allow it.

   
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK