NástěnkaNástěnka(verze: 239)
Lístek
  
Informace o lístku
Fakulta: Právnická fakulta   
Předmět: HP1492 Právnická angličtina jako další cizí jazyk II.
Rozvrhový lístek:    
Osoba: PhDr. Renata Hrubá   
Katedra: Katedra jazyků (22-KJ)   
Platnost od: 31.03.2020   
Platnost do: 30.05.2020   
Lístek vytvořen: 31.03.2020 16:45   
Poslední změna: 31.03.2020 16:45 
Právnická angličtina jako další cizí jazyk II 

Po dobu platnosti mimořádných opatření výuku předmětu Právnická angličtina jako další cizí jazyk II (kód HP1492) zajišťuji distančním způsobem. Klasifikovaný zápočet získají studenti, kteří se aktivně zapojí do distanční výuky a úspěšně splní nejméně pět zadání zaslaných školním mailem. Studenti, kteří se rozhodnou nevyužít možností distanční výuky, budou skládat písemný test na fakultě, až to bude možné.


During the effect of special measures the instruction of Právnická angličtina jako další cizí jazyk II (kód HP1492) is provided via distance means of communication. The credit will be awarded to students who participate in distance learning and successfully complete the minimum of five assignments. Students who decide not to take part in distance learning may sit for the test later at the faculty when the circumstances allow it.

   
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK